Europos centrinio banko palūkanų normos kanalo efektyvumo įvertinimas Lietuvos atveju

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos centrinio banko palūkanų normos kanalo efektyvumo įvertinimas Lietuvos atveju
Alternative Title:
European central bank interest rate channel’s efficiency evaluation of Lithuanian case
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2013, 2013, p. 368-377
Keywords:
LT
Euribor; Europos Centrinis Bankas; Infliacija; Libor; Pagrindinė plaūkanų norma; Palūkanų norma; Palūkanų normos kanalas; Pinigų pasiūla; Realusis BVP; Vilibor.
EN
Euribor; European Central Bank; Inflation; Interest rate; Interest rate channel; Key interest rate; Money supply; Real GDP; Vilibor.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas - įvertinti Europos centrinio banko palūkanų normos kanalo efektyvumą Lietuvoje 2002 – 2012 metų laikotarpiu. Darbo uždaviniai: 1. teoriniu požiūriu išanalizuoti ECB palūkanų normos kanalo veikimo principus, apibrėžiant jo poveikį Lietuvos ekonomikai; 2. ištirti ECB nustatomų bazinių palūkanų normų poveikį tarpbankinėms Euribor ir Vilibor palūkanų normoms 2002 – 2012 metų laikotarpiu; 3. įvertinti ir pagrįsti tarpbankinių palūkanų normų ir Lietuvos pinigų kiekio tarpusavio priklausomybę 2002 – 2012 metų laikotarpiu; 4. įvertinti ECB palūkanų normos kanalo efektyvumą Lietuvos ekonomikai, remiantis realiojo BVP, infliacijos bei pinigų kiekio kitimo tendencija 2002–2012 metų laikotarpiu. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų grupavimas, sisteminimas, jų lyginimas ir apdorojimas pagal kiekybinius metodus: dinaminių eilučių analizė, daugialypės tiesinės koreliacijos koeficientas, determinacijos koef., apskaičiuoti SPSS programa. Tyrimo rezultatai: darbo eigoje patvirtinti teorinėje dalyje iškelti teiginiai, kurie nusako Europos centrinio banko palūkanų normos kanalo veikimo principus. Pagrindinis ECB įrankis yra palūkanų normų reguliavimas, kuris turi reikšmingos įtakos Lietuvos ekonomikoje. Pirmiausia, poveikis yra jaučiamas tarpbankinių palūkanų normų rinkoje, kuris atspindi pinigų kiekio pokyčius, sukeliančius bendrosios paklausos pasikeitimus. Atlikta analize buvo nustatyta, kad pinigų kiekis tiesiogiai koreliuoja su realiojo BVP pokyčiais. Tačiau pinigų kiekio pokyčiai kainoms yra perduodami ne iš karto, o praėjus tam tikram laiko tarpui. Todėl galima teigti, kad ir nežymūs palūkanų normų pokyčiai turi reikšmingos įtakos Lietuvos ekonominiams procesams. [Iš Įvado]

ENThis article intends to assess the European Central Bank’s (ECB) responsibility for monetary policy which supports financial system, controls money supply and tries to ensure price stability and economic growth. The main channel of ECB's monetary policy transmission mechanism is interest rate channel, which impacts on country or region's economy. European Central Bank’s decisions, by increasing or decreasing the key interest rate, reflects changes in market interest rates and at the same time does a great importance to functioning of the Lithuania’s economy. In this paper Lithuania‘s economic growth is measured by a change of real GDP growth, price stability by inflation level and money supply during 2002-2012 year period. In the theoretical part ECB’s monetary policy and its interest rate channel was analysed by summarizing scientific literature. In analytical – investigational part interest rate channel‘s efficiency was measured by key interest rates influence on interbank interest rates and the relationship between them. Also, was analysed how ECB’s key interest rates related with the money supply in Lithuania, how it affects real gross domestic product (GDP), and the stability of prices by the level of inflation. ECB‘s decisions and actions are dedicated to ensure price stability by changing key interest rates occurs to Lithuanian economy in several ways and may have big influence on it. [Text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49374
Updated:
2019-02-24 23:29:58
Metrics:
Views: 77
Export: