Pabudome ir kelkimės : keli etiudai apie Sąjūdžio vaikystę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pabudome ir kelkimės: keli etiudai apie Sąjūdžio vaikystę
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2003, Nr. 5, p. 224-231
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atgimimas; Lietuvos Sąjūdis; Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinė grupė; Sovietinė Lietuva; Sąjūdis; Lithuania; Reform Movement of Lithuania; Revival; Sąjūdis; Sąjūdis Initiative Group; The Soviet Lithuania.
Keywords:
LT
20 amžius. 1944-1990; Atgimimas; Kariuomenė / Army; Lietuvos Sąjūdis; Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinė grupė; Sąjūdis; Sovietinė Lietuva.
EN
Reform Movement of Lithuania; Revival; Sąjūdis Initiative Group; Soviet Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvokimo problemos. Keliamas klausimas, kas Sąjūdį (konkrečiu metu ar apskritai) adekvačiausiai reprezentuoja, kam jis priklauso, kieno yra savastis, kaip Sąjūdis atsirado ar buvo sumanytas. Nemokslinis Sąjūdžio kilmės diskursas atskleidžia tris Sąjūdžio atsiradimo versijas: 1. Sąmoksliškai sumanytas ir "įkurtas KGB"; 2. Stichiškai "pagimdytas tautos"; 3. Konkrečiomis aplinkybėmis suburtas grupės jaunų Vilniaus akademinių entuziastų. Iš esmės tiek viso Sąjūdžio, tiek jo branduolio, tiek paskirų grupių tikrasis suvokimas ir įsivaizdavimas (ypač jei kalbėsime apie konkrečius Nepriklausomybės idėjos pavidalus: "išstojimo", "atsiskyrimo", "pakto atšaukimo", "okupacinės kariuomenės išvedimo", "teisinio valstybingumo atstatymo" konceptus ir konkrečius jų įgyvendinimo kelius) istoriškai neužčiuopiamas. Straipsnyje mėginama rekonstruoti Sąjūdžio struktūrą, aptarti jo kūrimosi etapus ir iššūkius, išaiškinti išorines ir vidines "gimimo“ aplinkybes. Nuosekliai aiškinami Sąjūdžio pradžios žingsniai Mokslininkų rūmuose, pristatomi svarbiausi veikėjai ir jų pasisakymai, detalizuojama paties veiksmo eiga, kai buvo pateikti 3 reikalavimai Tarybų Lietuvos vyriausybei. Keliamas klausimas, kokios konkrečios mintys, Lietuvos vizijos sklandė ore, kuriantis Sąjūdžiui? Šie klausimai daug reikšmingesni nei preliminari paties Sąjūdžio programa, tačiau akivaizdu ir tai, kad 1988 m. rugpjūčio pabaigoje, pozicijos buvo aiškiai nužymėtos, o ir pagrindiniai tolesnės Lietuvos išsilaisvinimo istorijos kontūrai buvo gana aiškūs.

ISSN:
1392-6845
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49350
Updated:
2021-02-22 22:50:34
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: