Vytauto dvaras: struktūra ir kasdienybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytauto dvaras: struktūra ir kasdienybė
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2003, Nr. 1-2, p. 39-44
Keywords:
LT
15 amžius; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Daro kasdienybė; Dvarai / Manors; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Rezidencinė pilis; Valdovo dvaras; Vytautas Didysis, 1350-1430 (Vytautas the Great).
EN
Court; Everyday life of the manor; Grand Duke of Lithuania Vytautas; Lithuanian XV c. history; Manor officers; Residents of the manor; The Grand Duke of Lithuania; The Great Duchy of Lithuania; The ruler's estate.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Vytauto Didžiojo dvaro struktūra ir kasdienybė. Viduramžiška dvaro samprata yra daugiareikšmė ir sudėtinga. Valdovas valdė nuolat keliaudamas iš vienos šalies vietos į kitą, taip aplankydamas jam priklausančius domeno dvarus ir suvartodamas ten sukauptus maisto produktus. Formuojantis nuolatinėms rezidencijoms (Vilnius, Trakai), atsirado nuolatinio dvaro samprata. Be to, egzistavo ir ūkiniai valdovo dvarai. Didžiojo kunigaikščio dvaro struktūra Lietuvoje klostėsi Vytauto pirmtakų valdymo metu, tačiau tik Vytauto laikais galima kalbėti apie dvaro kultūros susiklostymą. Vytautas sąmoningai formavo dvarą, steigė pareigybes, patirties sėmėsi iš kaimyninių kraštų. Dvaro gyventojus galima skirstyti į kelias grupes: giminaičius ir draugus, tarnus (dvarionis), svečius. Dvaro struktūra išsirutuliojo iš kunigaikščio namų ūkio, kurio svarbiausias elementas buvo pono ir jo šeimynos ryšys. Tarp dvarionių egzistavo akivaizdūs rango skirtumai. Atskirą dvaro gyventojų grupę sudarė svečiai – užsienio šalių pasiuntiniai ar karo žygiui atvykę riteriai. Neūžaugos (liliputai), juokdariai ir muzikantai – dar viena dvaro gyventojų kategorija. Laiškų ir pasiuntinybių dėka Vytauto dvaras buvo integrali tuometinės Europos komunikacinės erdvės dalis. Nepaisant praktikos valdyti keliaujant, laikui bėgant vis didesnę reikšmę įgijo svarbios rezidencinės pilys. Jose buvo galima rengti iškilmingus pasiuntinių ir kitų svečių priėmimus. Europoje tuo metu jau buvo susiklosčiusi garbingų svečių priėmimo sistema, protokolo ir etiketo taisyklės, apsikeitimas dovanomis (pavyzdžiui, sakalų dovanojimas). Šių taisyklių laikytasi ir Vytauto dvare.

ISSN:
1392-6845
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49322
Updated:
2022-02-22 22:50:32
Metrics:
Views: 74    Downloads: 17
Export: