Чюрленис и рождение абстракционизма : (К вопросу о приоритете в генезисе абстрактного искусства)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Чюрленис и рождение абстракционизма: (К вопросу о приоритете в генезисе абстрактного искусства)
Alternative Title:
Čiurlionis and the Birth of Abstractionism: (On the Question of Priority in the Genesis of Abstract Art)
In the Journal:
Eidos. 2006, P. 1-22
Keywords:
LT
Muzika / Music; Tapyba / Painting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje įvairiais aspektais analizuojamas Čiurlionio įnašas į abstraktaus meno raidą, aptariamas daug ginčų menotyrinėje literatūroje sukėlęs Čiurlionio ir Kandinskio prioriteto abstraktaus meno genezėje klausimas. Aptardamas išskirtinius Čiurlionio nuopelnus abstrakcionizmo, siurrealizmo ir metafizinės tapybos raidoje autorius kelia klausimą, kodėl tokio mąsto ir talento figūra neabejotinai žengusi savo meto modernistinio meno priešakyje nepelnytai atsidūrė Vakarų modernistinio meno istorijos paribiuose? Lyginamuoju aspektu analizuodamas Čiurlionio ir Kandinskio kūrybą autorius išryškina 1906-1907 m. lietuvių dailininko paveikslų neginčijamą prioritetą abstrakčios dailės genezėje. Pasitelkdamas įvairius liudijimus parodo, kad Kandinskis žinojo, vertino Čiurlionio kūrybą ir išplėtojo savo pirmtako tapyboje išryškėjusias abstrakcijos tendencijas. Kita vertus, Čiurlioniui būdingas universalizmas, nepaisant sąlyčio su abstrakcionizmu, siurrealizmu ir metafizine tapyba, objektyviai kirtosi su laikmečiui būdinga modernistinio meno skaidymosi į įvairias sroves tendencija. Iš čia plaukia Čiurlionio siekimas tolesnėje evoliucijoje peržengti atskirų meno krypčių, metodų rėmus, jų brėžiamus apribojimus. Ir, pagaliau, jo kūrybą stipriai paveikė priešinga internacionaliniam modernizmo stiliui suartėjimo su lietuvių liaudies meno tradicijomis tendencija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sankt Peterburgas; Mir iskusstva; Tapyba, abstrakčioji; Tapybos ir muzikos sintezė; M.K. Čiurlionis; Saint Petersburg; Mir iskusstva; W. Kandinsky; Abstract painting.

ENThe paper, from various perspectives, analyses Čiurlionis’ contribution to the development of abstract art and discusses the question of priority of Čiurlionis and Kandinsky in the genesis of abstract art, which has caused much debate among art critics. Discussing Čiurlionis’ exceptional merits for the development of abstractionism, surrealism and metaphysical painting, the author raises a question why a man of such scale and talent who undoubtedly was at the forefront of modern art of his time undeservedly found himself on the margins of the history of Western modern art. Comparing the creative work of Čiurlionis and Kandinsky, the author highlights undisputable priority of the Lithuanian artist's pictures from 1906-1907 in the genesis of abstract art. Based on various attestations, the paper shows that Kandinsky was familiar with and valued Čiurlionis’ creative work, developing abstract trends that had become apparent in the paintings of his predecessor. On the other hand, Universalism that was common to Čiurlionis, despite the contact with abstractionism, surrealism and metaphysical painting, was an objective contradiction to the trend of division of modern art into various movements typical of that period. This encouraged Čiurlionis to transcend the boundaries of individual art trends and methods and their restrictions in further development. Eventually, his creative work was strongly influenced by the trend of integrating the Lithuanian folk art tradition that was in opposition to the international style of modernism.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4930
Updated:
2020-09-07 20:33:36
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: