Mikalojus Daukša - dvasininkas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikalojus Daukša - dvasininkas
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2000, Nr. 1-2, p. 40-45
Keywords:
LT
Bažnyčia; Daukša, Mikalojus; Dvasininkai; Merkelis Giedraitis; Katalikų Bažnyčia; Lietuvos XVI a. istorija; Sielovada; Vizitacija; Vyskupas; Žemaitija.
EN
Bishop; Catholic Church; Church; Clergy; Dauksa, Mikalojus; Giedraitis, Merkelis; Lithuanian XVI c. history; Pastoral care; Priest; Samogitia; Visitation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Mikalojaus Daukšos biografija ir kunigystės misija. Gimimo datai nustatyti, ankstyvajam gyvenimo periodui ir kunigystės pradžiai aptarti stokojama šaltinių. M. Daukšai teko šios tarnystės patirties: klebonavo Krakėse ir Betygaloje, buvo Kražių altarista, nuo 1572 m. jis buvo Medininkų vyskupijos kanauninkas, šias pareigas ėjo net 40 metų. M. Daukša atitiko pagrindinius dvasininkui keliamus reikalavimus. Malda tarpininkaujantis tarp Dievo ir žmonių kunigas turėjo ne tik uoliai atlikti šią tarnystę, bet ir būti nepriekaištingos asmeninės reputacijos. M. Daukša buvo vienas iš nedaugelio dvasininkų, nelaikiusių sugyventinės, vienintelis iš kanauninkų nešiojo kunigo drabužį ir tonzūrą ir buvo vienas iš trijų kanauninkų, turėjusių kunigo šventimus. 1585–1592 m. M. Daukša minimas ir kaip vyskupo oficijolas (bažnytinio tribunolo pirmininkas). Šios pareigos reikalavo kanonų teisės išmanymo ir paprastai buvo siejamos su generalinio vikaro, turėjusio pavaduoti vyskupą šiam nesant, pareigomis. Tai ne tiek patvirtina M. Daukšos išsilavinimą, kiek paliudija jo lojalumą Bažnyčios reformai ir rodo, kad buvo gerai susipažinęs su Tridento Susirinkimo nutarimais. Lietuvių kalba M. Daukšai buvo svarbi ne kaip savaiminga vertybė, o kaip raktas į liaudies (ganomųjų) širdis. Pastoracijai M. Daukša nusipelnė daugiau už bet kurį kitą to meto ganytoją: klebonus jis apginklavo katekizmu ir postile – dviem kertinėmis knygomis Dievo žodžiui skelbti, ką taip sureikšmino katalikiškoji Reforma.

ISSN:
1392-6845
Related Publications:
LDK katalikiškas baroko pamokslas : tarp ars vivendi ir ars moriendi / Viktorija Vaitkevičiūtė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. 270 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49213
Updated:
2021-02-22 22:50:21
Metrics:
Views: 61    Downloads: 2
Export: