Pajamų perskirstymas formuojantis gerovės kapitalizmui Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pajamų perskirstymas formuojantis gerovės kapitalizmui Lietuvoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2013.
Pages:
254 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2012 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2013. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Pajamų perskirstymas; Mokesčiai ir išmokos; Gerovės kapitalizmas; Nelygybė; Income redistribution; Tax-benefit policies; Welfare capitalism; Inequality.
Keywords:
LT
Gerovė / Welfare; Mokesčiai / Taxes. Charges; Nelygybė; Pajamos / Income. Revenues.
EN
Income redistribution; Inequality; Tax-benefit policies.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Income redistribution in emerging welfare capitalism in Lithuania Vilnius, 2013 26 p
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe, analizuojant gyventojų pajamų perskirstymo kaitą, akcentuojama analitinė valstybės – rinkos (viešo – privataus) skirtis. Pagrindinis disertacijos tikslas - ištirti mokesčiais ir socialinėmis išmokomis vykdomą pajamų perskirstymą besiformuojančiame gerovės kapitalizme Lietuvoje tarp skirtingų gyventojų grupių siekiant socialinės gerovės tikslų. Disertacijoje analizuojama, kaip keitėsi gyventojų rinkos pajamos ir jų nelygybė. Kartu parodoma ir gyventojų nuomonių dėl norimo pajamų pasiskirstymo ir didesnio ar mažesnio valstybės vaidmens kaita per du dešimtmečius, taip išryškinant poreikį pajamų perskirstymui. Darbe analizuojama, kaip valstybė socialinėmis išmokomis ir mokesčiais sumažina pirminę pajamų nelygybę ir koks yra poveikis skirtingoms gyventojų pajamų ir socialinėms ekonominėms gyventojų grupėms. Įvertinamas atskirų instrumentų dydis, progresyvumas ir kaita besiformuojančiame gerovės kapitalizme. Pajamų perskirstymo kaita siejama su mokesčių ir išmokų politikų pokyčiais. Galiausiai prisidedama prie mokslinės diskusijos, kokiam gerovės režimo tipui, pagal santykinį mokesčių ir išmokų vaidmenį perskirstant pajamas ir mažinant pirminių pajamų nelygybę, Lietuva galėtų būti priskirta.

ENThis dissertation analyses changes in income redistribution through the lens of market-state (private-public) nexus. The main goal of the dissertation is to explore the impact of taxes and benefits on income redistribution among different population groups while aiming for social welfare in emerging welfare capitalism Lithuania. This dissertation analyses the changes in market income and primary income inequality among households and individuals. Changes in public opinion towards desirable income redistribution level and state’s role in distribution process during the last two decades are evaluated as well, stressing the demand for redistribution. Dissertation analyses the impact of taxes and benefits on disposable income inequality and consequences for different socio-economic groups. Relative importance, size and progressivity of redistributive instruments are evaluated. Changes in income redistribution are associated with the changes in tax-benefit legislation. Finally, considering the relative importance of taxes and benefits for income inequality, dissertation contributes to the on-going discussion on the kind of welfare regime forming in Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49199
Updated:
2022-01-30 11:04:52
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: