Naujos išraiškos ieškojimai baltų prozoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujos išraiškos ieškojimai baltų prozoje
Alternative Title:
Search for new expressive means in baltic prose
In the Journal:
Lituanistica. 2004, Nr. 2, p. 66-74
Keywords:
LT
Jugendo stilius; Baltų proza; Ornamentai.
Summary / Abstract:

LTJugendo stiliaus apraiškos paliko pėdsaką tiek lietuvių, tiek latvių literatūroje. Naujojo stiliaus įtaka jaučiama ieškant naujų formų. Puošybiniai epitetai (tekstai mirgėte mirga įvairiausiomis spalvomis – kuriamas neįprastai spalvingo pasaulio įspūdis), ornamentiški palyginimai (čia vokiečių Jugendui artimesni latvių prozininkai, tiesiog mėgavęsi palyginimais, juos išplėtodami netikėtų asociacijų tinklu). Visa tai išskiria Jugendo stilių iš kitų to laikotarpio stilių. Prozos darbai pasižymi rimais, didelis dėmesys sutelktas įvairioms ekspresijos formoms. Rašytojai siekė pakeisti tradicinį pasakojimo būdą, tai vėliau išsiliejo į hibridines poezijos bei prozos formas, ypač mėgtas jaunesnių rašytojų. Nors rezultatai ne visada buvo iki galo subrandinti, jie atspindėjo bendras europietiškas tendencijas ir turėjo įtakos tolimesniam baltų literatūros plėtojimui.

ENThe manifestations of Jugend-style left traces in both Lithuanian and Latvian literature. The impact of the new style is felt when looking for new forms. Decorative epithets (texts are full of all sorts of colours; an impression of a very colourful world is created), ornamentic similes (Latvian prosaists are closer to the German Jugend in this respect, as they simply enjoyed similes and developed them with unexpected associations). All this distinguishes the Jugend style from other styles of the period. Works of prose are characterised by rhymes, much focus is put on various forms of expression. The writers aimed at changing the traditional way of narration, which later developed into hybrid forms of poetry and prose especially favoured by young writers. Although the results were not always fully matured, they reflected common European trends and influenced further development of the Baltic literature.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4913
Updated:
2018-12-17 11:20:22
Metrics:
Views: 30    Downloads: 1
Export: