Vytenio Lingio tapybinė poetika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
  • Anglų kalba / English
  • Prancūzų kalba / French
Title:
Vytenio Lingio tapybinė poetika
Alternative Title:
Painting poetics of Vytenis Lingys
In the Book:
Keywords:
LT
Japonija (Japan); Lietuva (Lithuania); Dailė / Art; Meno stiliai / Art styles; Modernizmas / Modernism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas vieno intelektualiausių dabartinių viduriniosios kartos dailininkų Vytenio Lingio tapybos, piešinių ir iš popieriaus pagamintų tradicinių japoniškų žibintų analizei. Jame tyrinėjamos Lingio ekspresyvios spontaniškos stilistikos ištakos, santykiai su mokytojais ir įvairiais didžiaisiais praeities dailės meistrais, paveikusiais jo tapybinio stiliaus metaforiškumą. Aptariami pagrindiniai dailininko kūrybinio įkvėpimo šaltiniai, santykiai su gamta, įvairių senųjų civilizacijų įvaizdžiais, turtingos knyginės kultūros pasauliu ir vaizduojamosios dailės istorija. Analizuojamas kelionių į Mauricijaus salą ir Japoniją poveikis Lingio tapybinio stiliaus kaitai. Parodoma, kaip Japonijoje įgytas rafinuotas Tolimųjų Rytų kultūros pamokas vaisingai papildė santykis su kita - Lingiui nuo vaikystės dvasiškai artima – prancūzų dailės tradicija. Dar viena sritis, kurioje atsiskleidė Lingio daugiabriauniškumas - tai kelionių į Japoniją įkvėpti, iš ryžių popieriaus ir kitų medžiagų pagaminti įvairių formų ir konfigūracijų tradiciniai japoniški žibintai, kuriuose atsiskleidžia dailininko dizaineriškas talentas ir sugebėjimas operuoti įvairiomis medžiagomis, sudėtingais erdviniais ir spalviniais santykiais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Modernizmas; Ekspresionizmas; Tolimųjų Rytų dailė; Vytenis Lingys; Paul Klee; Arshile Gorky; Modernism; Expressionism; The Far East painting.

ENThe article is devoted to the analysis of painting, drawings and traditional Japanese lanterns made of paper of one of the most intellectual modern artists of middle generation Vytenis Lingys. Sources of Lingys’ expressive, spontaneous stylistics, relations with his teachers and different great art masters of the past, which influenced his metaphoric nature of his painterly style, are investigated. Main sources of a creative inspiration of the painter, his relations with nature, images of different ancient civilisations, the world of rich culture of books and the history of fine art are discussed. The impact of his journeys to the Mauritius Island and Japan on the change in Lingys’ pantry style is analysed. It is shown how refined lessons of culture of the Far East acquired in Japan were efficiently supplemented by the relation with another tradition of French art, which has been spiritually near to Lingys since his childhood. Another sphere in which Lingys’ many-sidedness revealed itself is traditional Japanese lanterns of various forms and configurations made of rice paper and other materials inspired by his journeys to Japan. In them the artist’s talent as a designer and his capability to work with different materials, complicated spatial and colour relations reveal.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4907
Updated:
2020-10-12 09:21:07
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: