Ekologinio ūkininkavimo plėtotė : ekonominis aspektas (sisteminis požiūris)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekologinio ūkininkavimo plėtotė: ekonominis aspektas (sisteminis požiūris)
Alternative Title:
Upgrouth of organic farming: economic aspect (systematic approach)
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2004, Nr. 4 (priedas), p. 104-113
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Agrarinė aplinkosauga; Daugiafunkciškumas; Ekologinis ūkininkavimas; Kompensacinė išmoka; Papildomos išlaidos; Prarandamos pajamos; Sutaupytos išlaidos; Agroenvironmental protection; Compensatory allowance; Lost income; Multifunctionalism; Organic farming; Saved costs; Supplementary costs.
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; Apskaita / Accounting; Daugiafunkciškumas; Ekologinis ūkininkavimas; Kompensacinė išmoka; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Papildomos išlaidos; Sutaupytos išlaidos.
EN
Agroenvironmental protection; Compensatory allowance; Lost income; Multifunctionalism; Organic farming.
Summary / Abstract:

LTPoreikis didinti Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų gamintojų gebėjimus konkuruoti bendrojoje ES rinkoje skatina nagrinėti ir vertinti, kuria linkme orientuoti žemės ūkio gamybą Lietuvoje. Įvertinus pasaulines ekologinio ūkininkavimo plėtros tendencijas, ES bendrosios žemės ūkio politikos reformos nuostatas, kur ypač daug dėmesio skiriama aplinkosaugai, svarbu analizuoti ekologinį ūkininkavimą sisteminiu požiūriu. Straipsnyje išanalizuotos ekologinio ūkininkavimo plėtros tendencijos ES šalyse ir Lietuvoje. Apibendrinti ekologiškos produkcijos gamybos ekonominiai ypatumai. Remiantis valstybės paramos ES ekologiškai ūkininkaujantiems nustatymo principinėmis nuostatomis, parengti Lietuvoje ekologiškai ūkininkaujantiems išmokų nustatymo metodiniai principai bei pateikta pavyzdinė kompensacinės išmokos skaičiavimo schema. [Iš leidinio]

ENThe need to increase the abilities of the Lithuanian agricultural producers to compete in the common EU market motivates the need to analyse and estimate the possible directions of agricultural production orientation. Assessing global organic farming development tendencies, EU common agricultural policy reform regulations, in which particular attention is paid to the agro environmental protection, it is important to analyse organic farming from a systemic standpoint. Organic fanning development tendencies in the EU and Lithuania are analysed. Economic peculiarities of organic production are generalized. According to principled regulations of state support, methodical recommendations regarding subsidies to Lithuanian organic farmers are prepared and a model scheme of compensatory allowance calculation is presented. [From the publication]

ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48985
Updated:
2019-02-20 23:01:06
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: