Europos Tarybos Konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Tarybos Konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis
Alternative Title:
Convention of the European Council on actions against human trafficking
In the Book:
Prekyba žmonėmis: prevencija, aukų apsauga, problemos sprendimo būdai. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, 2006. P. 13-21
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje prekyba žmonėmis pristatoma kaip viena svarbiausių Europos problemų, kuriai spręsti reikalingos tarptautinės priemonės. Kad kovos prieš prekybą žmonėmis strategija būtų veiksminga, reikalingas daugiaaspektiškumas, t.y. ji turėtų apimti prevenciją, aukų žmogaus teisių apsaugą ir prekiautojų baudžiamąjį persekiojimą. Europos Tarybos konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis – tai teisiškai privalomas dokumentas, skirtas aukų teisių apsaugai ir pagarbos jų žmogaus teisėms užtikrinimui. Dokumente akcentuojama bendrai pripažįstamo termino “prekyba žmonėmis” apibrėžimo svarba, nes nuo jo priklauso kovos prieš prekybą žmonėmis ir pagalbos aukoms veiksmingumas. Prekybos žmonėmis prevencija siejama su pažeidžiamų žmonių informavimu, jų sąmoningumo didinimo, švietimo kampanijomis ir akcijomis, kurių tikslas atgrasinti “vartotojus” ir mažinti paklausą. Konvencijoje nurodyta, kad prekyba žmonėmis turi būti laikoma kriminaliniu nusikaltimu. Todėl prekiautojai žmonėmis ir jų bendrininkai turi būti persekiojami baudžiamąja tvarka. Šio dokumento pridėtoji vertė visų pirma glūdi tvirtinime, kad prekyba žmonėmis yra žmogaus teisių ir žmogaus vientisumo pažeidimas bei žmogaus orumo žeminimas; ryšium su tuo yra specialiai pabrėžiama pagalbos aukoms ir jų teisių apsaugos svarba. Antra, Konvencijoje apimamos visos prekybos žmonėmis formos. Trečia, remiantis Konvencija įsteigiamas priežiūros mechanizmas siekiant užtikrinti, kad šalys veiksmingai įgyvendins jos nuostatas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Prekyba žmonėmis; Trading in human beings.

ENThis article presents human trafficking as one of the most important issues in Europe, one that requires international measures. For the strategy of combating human trafficking to be effective, it must embrace prevention, protection of the victims’ human rights and prosecution of dealers. The European Council’s convention on actions against human trafficking is a legally binding document designed to protect victims’ rights and guarantee respect of their human rights. The document accentuates the importance of the commonly recognised term of “human trafficking” as it forms the basis of efficiency of combating human trafficking and assisting the victims. Prevention of human trafficking is related to providing information to vulnerable people, campaigns to boost their consciousness and educate them as well as actions to repel the “consumers” and cut down the demand. The convention stipulates that human trafficking must be seen as a criminal offence. Therefore, traffickers and their accomplices must be subjected to criminal prosecution. The added value of the document first of all rests with the statement that human trafficking is a violation of human rights and the integrity of man as well as debasement of human dignity. Second, the convention discusses every form of human trafficking. Third, a supervision mechanism is created on the basis of the convention to guarantee that countries will implement its provisions effectively.

ISBN:
9955473134
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4862
Updated:
2013-04-28 16:09:04
Metrics:
Views: 29
Export: