Eutanazija ir baudžiamoji atsakomybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Eutanazija ir baudžiamoji atsakomybė
Alternative Title:
Euthanasia and criminal responsibility
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2004, Nr. 3, p. 2-6
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Nusikalstama veika / Offence; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas tiek aktyviąją eutanaziją, t. y. atvejus, kai asmuo, beviltiškai sergančio ligonio prašomas atima jam gyvybę, tiek pasyviąją eutanaziją, t. y. atvejus, kai asmuo padeda nusižudyti duodamas patarimus, parūpindamas priemones ar sudarydamas būtinas sąlygas pačiam ligoniui nutraukti savo gyvybę, laiko nusikalstamomis veikomis ir numato už jas baudžiamąją atsakomybę. Straipsnyje argumentuotai, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatomis, principais, pamatinėmis teisinės valstybės vertybėmis, atsižvelgiant į prigimtines žmogaus teises, siekiama pagrįsti kitokį eutanazijos teisinį vertinimą, t. y. laikyti ją aplinkybe, šalinančia baudžiamąją atsakomybę. Kartu pateikiami siūlymai reikalavimams eutanazijos teisiniam reglamentavimui, jei eutanazija – aktyvioji ir/ar pasyvioji – Lietuvoje būtų įteisinta. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eutanazija; Nužudymas; Baudžiamoji atsakomybė; Eutanazijos įteisinimas; Euthanasia; Killing; Criminalresponsibility; Legalisation of euthanasia.

ENThe criminal code of the Republic of Lithuania considers both active euthanasia, i.e. cases where a terminally ill person requests that another take his life, and passive euthanasia, i.e. cases where a person assists another to take his life by providing advice, taking care of the means of doing so, or creates the conditions necessary for the patient to take his own life, to be criminal acts and makes provisions for criminal liability. The arguments of this article, Based on the statutes of the Constitution of the Republic of Lithuania and the principles on which the state’s legal values are founded, this article takes into account the nature of human rights and seeks to argue for a different legal evaluation of euthanasia – i.e., to make it a circumstantial, conditional form of criminal liability. It also provides suggestions for the requirements of the legal regulation of euthanasia if active and/or passive euthanasia were to be legitimised.

ISSN:
1392-6373
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4856
Updated:
2021-02-25 10:00:41
Metrics:
Views: 71    Downloads: 18
Export: