Competition among multiple retailers within a small and fast developing economy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Competition among multiple retailers within a small and fast developing economy
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 73, p. 83-95
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTKonkurencijos analizė yra svarbi visoms įmonėms, tarp jų ir mažmenininkams, veikiantiems itin intensyvios konkurencijos rinkose. Lietuvoje veikiančios mažmeninės prekybos įmonės iki šiol daugiausia dėmesio skyrė diversifikuoti veiklą arba intensyviai plėtrai ir konkuravo maža kaina. Tačiau sparti Lietuvos ekonomikos plėtra ir gyventojų, perkamosios galios didėjimas mažmeninės prekybos įmones vers keisti požiūrį ir ieškoti naujų konkuravimo būdų. Šiuolaikinėje marketingo literatūroje pateikiama įvairių konkurencijos vertinimo metodų. Viena iš galimybių yra konkurencijos vertinimas remiantis pirkėjų požiūriu. Iki šiol atlikta gana nedaug tyrimų, susiejančių konkurencijos vertinimą, pirkėjų požiūriu, įmonės klientų dalies koncepciją ir įvaizdžio formavimo bei valdymo koncepciją. Šis straipsnis iš dalies užpildo minėtą spragą. Jo tikslas — atskleisti konkurencijos mažmeninėje prekyboje vertinimo galimybes remiantis mažos šalies sparčiai besiplėtojančios ekonomikos pavyzdžiu ir vertinant pirkėjų, požiūrį į mažmeninės prekybos įmonių konkurenciją. Tyrimų, kurių rezultatai pateikiami straipsnyje, tikslas — remiantis pirkėjų požiūriu, įvertinti konkurenciją tarp parduotuvių tinklų. Tyrimų objektas - Lietuvoje veikiantys parduotuvių tinklai, prekiaujantys maisto ir įvairios paskirties ne maisto prekėmis. Straipsnyje pateikiami dviejų tyrimų, atliktų 2004 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais, rezultatai. Pirmas tyrimas - giluminiai interviu su parduotuvių tinklų pirkėjais. Antras tyrimas - reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, atlikta kaip dalis Nacionalinio omnibuso tyrimo.Reikšminiai žodžiai: Parduotuvių tinklas; Konkurencija; Besiplėtojanti ekonomika; Multiple retailers; Competition; Developing economy.

ENCompetition analysis is important for all companies, including retail shops active in markets distinguished by especially intense competition. Retail companies active in Lithuania until now devoted most attention to diversification of their activities or intensive expansion and competed on a low price. However, rapid development of the Lithuanian economy and increasing purchasing power of the population will encourage retail companies to change their approaches and look for new ways to compete. In contemporary marketing literature, one finds various methods of evaluating competition. One of possibilities is to evaluate competition from a perspective of a customer. Until now, relatively little research has been carried out linking together evaluation of competition from customer’s perspective, the concept of company’s share of customers and the concept of forming and managing image. This article partly fills in the mentioned gap. The goal of research, whose results are provided in the article, is – on the basis of customer’s attitudes – to evaluate competition among retail networks. The research object is retail networks active in Lithuania, selling groceries and miscellaneous non-food items. The article provides the results of two research surveys performed in July-August 2004. The first research is in-depth interview with customers of retail networks. The second research is a representative survey of Lithuanian residents performed as a part of the National omnibus research.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4848
Updated:
2018-12-17 11:46:45
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: