Povilas Gasiūnas: juodadarbio spaudos kolekcininko atsiminimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Povilas Gasiūnas: juodadarbio spaudos kolekcininko atsiminimai
Alternative Title:
Povilas Gasiūnas: memories of menial press collector
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 46, p. 252-268
Keywords:
LT
Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTRokiškio krašto ir Šiaulių „Aušros“ muziejų fonduose saugomas spaudos kolekcininko Povilo Gasiūno (1897–1966) palikimas: knygų, periodinių leidinių, plakatų ir smulkiųjų spaudinių kolekcija ir paties P. Gasiūno asmeninis archyvas. Straipsnyje ne tik apžvelgiamas spaudos kolekcininko Povilo Gasiūno gyvenimas ir asmenybės bruožai, atskleidžiami nutylėjimai apie jo surinktą kolekciją, bet ir remiantis prof. Domo Kauno samprotavimais iš naujo permąstomas sąvokų „bibliofilas“ ir „kolekcininkas“ turinys. Išsamiau aptarti 1936 m. kolekcininko parengtas ir publikuotas 40 puslapių leidinys „Lietuviškos periodinės spaudos kolekcija“ ir 1963 m. datuojamas nepublikuotas daugiau kaip 250 lapų mašinraštis „Keturi laikotarpiai: spaudos kolekcionieriaus eilėraščiai,atsiminimai, parašyti 1935–1960 m.“. Knygotyros mokslui aktualiausia P. Gasiūno palikto mašinraščio dalis – tai autobiografija ir atsiminimų ištraukos, publikuojamos kartu su šiuo straipsniu, – dokumentai vertingi kaip autentiškas paties kolekcininko liudijimas apie nuveiktą darbą.Reikšminiai žodžiai: Bibliofilija; Atsiminimai; Komunistinė pogrindžio spauda.

ENFunds of Rokiškis regional and Šiauliai “Aušra” museums hold the legacy of press collector Povilas Gasiūnas (1897–1966): collection of books, periodicals, posters and small prints as well as personal archive of P. Gasiūnas himself. The article reviews the life and personal features of press collector Povilas Gasiūnas’, unveils the preteritions about his collection as well as rethinks the content of terms “bibliophile” and “collector” anew based on reasoning of prof. Domas Kaunas. It gives more attention to publication of 40 pages -“Collection of Lithuanian periodicals”, prepared and published by the collector in 1936 and an unpublished typescript, dated 1963, comprising more than 250 pages - “Four periods: poems and recollections of press collector, written in 1935–1960”. The autobiography part and excerpts of recollections of the typescript, left by P. Gasiūnas and publicized with this article, are the most relevant to the science of book research. The documents are valuable as an authentic testimony of the collection about the work accomplished.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Jono Bretkūno Postilės (1591) sklaidos istorija : egzemplioriai Krokuvoje / Ona Aleknavičienė. Archivum Lithuanicum. 2007, t. 9, p. 57-98.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4842
Updated:
2018-12-17 11:46:44
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: