Pašaipusis Balio Sruogos diskursas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pašaipusis Balio Sruogos diskursas
Alternative Title:
The Discourse of mockery in Balys Sruoga’s plays
In the Journal:
Teksto slėpiniai. 2005, Nr. 8, p. 80-87
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Komizmas; Humoras; Tragizmas; Lyrizmas; Dramos; Poetinė drama; Tragedijos; Romantinė drama; Romanai.
Keywords:
LT
Dramaturgija / Dramaturgy; Humoras; Komizmas; Lyrizmas; Poetinė drama; Proza / Prose; Romantinė drama; Tragedijos; Tragizmas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama komiškumo raiška Balio Sruogos dramose Milžino paunksmė, Radvila Perkūnas, Kazimieras Sapiega, Barbora Radvilaitė. Dažniausia komizmo atmaina jose yra satyrinis, su panieka ir neviltim sumišęs juokas, ir farsinis, bufoninis juokas. Pagrindiniai komiškojo efekto kūrimo būdai – degradavimas ir deformavimas. Degradavimo efektą Sruoga pasiekia ryškindamas kontrastą tarp formos ir turinio, tarp temos ir jos įprasto traktavimo, tarp personažų statuso ir elgesio, kalbos manieros. Dažniausiai jo naudojami deformavimo būdai – karikatūra, šaržas, groteskas. Komizmas Sruogos dramose pasitelkiamas kaip teatriškumo, stilistinio polifoniškumo ir netgi tragizmo kūrimo priemonė. Pastarasis efektas itin būdingas moderniajai dramai; jis panaudotas ir Sruogos memuarų knygoje Dievų miške, kuriame įkūnytas komizmo ir demoniškumo, juokdarystės ir absoliutaus blogio, mirties ryšys. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the means of the comic in Balys Sruoga’s plays Giants’ Shade, Radvila Perkunas, Kazimieras Sapiega and Barbora Radvilaite. The most frequent kinds of the comic are satire, laughter mixed with contempt and despair, and humorous laughter as a precondition of farcical and buffoon situations. The main means to create a comic effect are degradation and deformation. Sruoga achieves the effect of degradation by illuminating the contrast between form and content, theme and its usual interpretation, characters’ status and their behaviour, speech style. Various kinds of deformation, such as caricature, grotesque, etc., are used not only in Sruoga’s plays but also in his prose (in belletristic memoirs Forest of the Gods). The comic guarantees the plays’ theatricality, stylistic polyphony and even enhances the tragic that is characteristic of modern drama. This power of laughter is employed extensively in Forest of the Gods, in which the relation between the comic and the demonic, joke and absolute evil, death is embodied. [From the publication]

ISSN:
1648-6390
Related Publications:
Kultūrinė trauma Balio Sruogos romane „Dievų miškas“ / Gabija Bankauskaitė, Justina Andriukevičiūtė. Respectus philologicus. 2018, Nr. 34 (39), p. 83-96.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/484
Updated:
2018-12-20 23:04:01
Metrics:
Views: 96    Downloads: 29
Export: