Svarstymai apie knygos kultūrą : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svarstymai apie knygos kultūrą: recenzija
Alternative Title:
Considerations on a Book Culture
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 47, p. 307-311
Recenzuojama knyga: Knygos ir bibliofilijos kultūra : svarstymai ir mintys / Domas Kaunas (sudarytojas ir vyr. redaktorius). Viln 239 p
Summary / Abstract:

LT2001 metais Vilniaus universitete įvykusios tarptautinės knygotyros konferencijos, skirtos bibliofilijos istorijai, teorijai, metodikai ir organizacijai, dalyvių diskusijos paskatino temos plėtotę mokslinėje spaudoje. „Mokslo Lietuvos“ redaktoriaus Gedimino Zemlicko pokalbių su gerai žinomais Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Lenkijos ir Vokietijos knygotyros ir bibliotekininkystės mokslininkais, visuomenės ir kultūros veikėjais ciklas buvo spausdinamas šio leidinio puslapiuose daugiau nei metus. Juose išsakytos mintys bei pateiktos įžvalgos svarbios ne tik profesionalams, bet ir visiems, besidomintiems knyga, taigi prasminga buvo įamžinti šiuos pokalbius vienoje knygoje, kurios pasirodymą inicijavo Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas kartu su Martyno Mažvydo bibliofilų klubu. Jaučiant knygos kultūros klausimų aptarimui skirtos literatūros trūkumą, nepakankamą bibliofilijos idėjų sklaidą visuomenėje, tokios knygos pasirodymas yra ypač reikšmingas. Pasirodžiusi knyga yra universalaus pobūdžio, todėl vienodai tinkama skirtingų poreikių skaitytojams – nuo profesionalių mokslininkų ir patyrusių bibliofilų iki studentų ir žingeidžių smalsuolių. Leidinys bus naudingas ir abiturientams, svarstantiems apie studijas knygininkystės srityje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: "Mokslo Lietuva"; Knygos kultūra; Bibliofilija.

ENDiscussions of the participants during the international Book Science Conference focusing on the history, theory, methodology and organization of bibliophilia held by Vilnius University in 2001 encouraged the development of the topic in scientific press. For more than a year, a cycle of interviews conducted by the editor of “Mokslo Lietuva” Mr. Gediminas Zemlickas with well-known Lithuanian, Latvian, Estonian, Russian, Polish and German book science and librarianship scientists as well as public and cultural figures could be found on the pages of this publication. The thoughts and insights presented there are important not only to professionals in the sphere but also to everyone interested in books, thus, it was meaningful to collect those interviews in a single book whose publication was initiated by the Book and Document Science Institute of Vilnius University together with the Martynas Mažvydas Bibliophiles’ Club. With the shortage of literature discussing the issues of book culture and the insufficient spread of bibliophilic ideas in the society, the appearance of such a book bears great significance. The book is universal and thus suitable for readers with different needs – from professional scientists and experienced bibliophiles to students and inquiring minds. The publication will also be useful for high school graduates considering further studies in the sphere of book science.

ISBN:
9955601876
ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4838
Updated:
2020-03-13 18:59:33
Metrics:
Views: 13
Export: