Tinklaveikos bruožų raiška Lietuvos kaimo tinklo atveju

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tinklaveikos bruožų raiška Lietuvos kaimo tinklo atveju
Alternative Title:
Presence of networking features within Lithuanian rural network
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2012, Vol. 34, no. 5, p. 188-197
Keywords:
LT
Politika / Politics.
Summary / Abstract:

LTViešosios politikos įgyvendinimas per tinklus yra paskatintas įvairių motyvų. Modernus valdymas Europos Sąjungoje atspindi perėjimą prie uždavinių ir atsakomybės pasidalinimo: prie veikimo drauge, o ne atskirai. Politikos tinklai tarsi simbolizuoja politinio proceso dalyvių gausėjimą ir šiuolaikinio valdymo formų pokyčius. Šie tinklai – tai organizuotos struktūros, apimančios veikėjus ir jų tarpusavio ryšius, įtrauktus į kolektyvinio veiksmo, kuris yra skirtas jungtiniam problemos sprendimui, procesą. Lietuvos kaimo tinklo, kaip ir kitų politikos tinklų, veiksmingumas iš esmės priklauso nuo to, kaip minėtuose tinkluose vykdoma veikla atitinka tinklaveikos bruožus. Straipsnyje pristatomas tinklaveikos bruožų raiškos Lietuvos kaimo tinklo atveju tyrimas, kurio metu, identifikavus tinklaveikos sąvoką ir bruožus, buvo įvertinta, kaip ir kiek Lietuvos kaimo tinklo veikla atitinka šiuos bruožus bei pateiktos rekomendacijos tinklo veiklai stiprinti. Tyrimo metu atliekant sisteminę mokslinės literatūros ir dokumentų analizę bei sintezę buvo atskleista tinklaveikos sąvoka ir bruožai, įvertinta Lietuvos kaimo tinklo misija, tikslai bei struktūrinė sąranga. Naudojant struktūrizuotą Lietuvos kaimo tinklo narių apklausą, įvertintas Lietuvos kaimo tinklo narių tarpusavio bendradarbiavimo ir dalinimosi informacija mastas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos kaimo tinklas; Politikos tinklas; Tinklas; Tinklaveika; Tinklaveikos bruožai; Lithuanian rural network; Network; Networking; Networking features; Policy network.

ENImplementation of public policy through networks is encouraged by various motives. Modern management reflects European Union’s transition to sharing of tasks and responsibilities: to common rather than separate operation. Policy networks represent an increasing number of political actors and changes in the forms of modern management. These networks appear as organized structures, composed of actors and their interrelationships that are included in collective action, initiated for a joint problem solution. As well as in case of other policy networks, the success of Lithuanian Rural Network highly depends on the level of compliance of activities proceeded by this network and common networking features. The aim of this article was to define the concept and common features of networking and then to evaluate the presence of these features in Lithuanian rural network case. During the research, a systemic literature and document analysis as well as synthesis were carried out in order to disclose the concept and features of networking, mission, objectives and structural of the Lithuanian Rural Network. A structured interview of Lithuanian Rural Network members was carried out to assess the scale of mutual cooperation and information sharing. Recommendations for the improvement of Lithuanian Rural Network operation were provided. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48360
Updated:
2019-02-11 14:56:48
Metrics:
Views: 42    Downloads: 3
Export: