Tarptautinių organizacijų vaidmuo gamtamoksliniame ugdyme : veiklos apžvalga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinių organizacijų vaidmuo gamtamoksliniame ugdyme: veiklos apžvalga
Alternative Title:
Role of international organisations in natural science education: the review of activity
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje [Natural Science Education in a Comprehensive School]. 2005, 11, P. 100-107. XI nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education; Tarptautiniai santykiai / International relations; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTGamtamokslinis ugdymas – neabejotinai svarbi bendrojo lavinimo sritis. Straipsnyje analizuojama tarptautinių organizacijų veikla gamtamoksliniame ugdyme. Kiekviena šalis turi savitą požiūrį į gamtamokslinį ugdymą – kiekvienas jų yra unikalus ir efektyvus. Dauguma tarptautinių organizacijų turi ilgalaikę patirtį gamtamokslinio ugdymo srityje. Kita vertus, kiekviena organizacija turi savo unikalią istoriją, tradicijas, struktūrą ir paskirtį, skirtingai suvokia savo misiją. Analizė išryškino, kad dauguma tarptautinių organizacijų, veikiančių gamtamokslinio ugdymo srityje, buvo įkurtos XX a. antrosios pusės pradžioje ir turi ilgametę veiklos patirtį. Tarptautinės organizacijos daugiausiai veiklą plėtoja organizuodamos tarptautinius mokslo renginius (pvz., simpoziumus, konferencijas, seminarus ir kt.), koordinuodamos ar vykdydamos tarptautinius mokslinius tyrimus gamtamokslinio ugdymo srityje, organizuodamos įvairius kvalifikacijos kėlimo kursus ir t.t. Tarptautinės organizacijos skiriasi pagal lygmenis bei įtaką gamtamoksliniam ugdymui. Vienos iš jų yra tarptautinės tikrąją prasme, kitos iš esmės orientuotos į konkretų regioną ar tam tikrą šalių grupę. Egzistuoja tarptautinės organizacijos, kurios tiesiogiai nėra susijusios su gamtamoksliniu ugdymu, bet vienaip ar kitaip ši sritis yra jų bendros veiklos sudėtinė dalis. Tokios organizacijos taip pat įneša svarų indėlį į gamtamokslinio ugdymo plėtotę. Egzistuoja įtakingos nacionalinės organizacijos, kurios itin aktyviai veikia ir tarptautiniame lygmenyje.Reikšminiai žodžiai: Edukacinė veikla; Gamtamokslinis ugdymas; Tarptautinės organizacijos; Šviečiamoji veikla; Educational activity; International organisations; Internationalo organisation; Natural science education; Natural svience educatio.

ENEducation of natural sciences is certainly an important area of general education. The paper analyses the activities of international organisations in education of natural sciences. Every country has its own approach to the education of natural sciences; each of them is unique and effective. Most international organisations have a considerable experience in the area of education of natural sciences. On the other hand, every organisation has its unique history, traditions, structure and purpose and differently perceives its mission. The analysis highlighted that most international organisations functioning in the area of education of natural sciences were established at the beginning of the second half of the 20th c. and have a long experience. International organisations mainly develop their activities by organising international scientific events (e.g. symposiums, conferences, seminars, etc.), coordinating or conducting international scientific research in the area of education of natural sciences, organising various professional development courses, etc. International organisations differ by level and influence on education of natural sciences. Some of them are really international; others are basically focused on the specific region or a certain group of countries. There are international organisations that are not directly related to education of natural sciences, but in one or another way this area is an integral part of their activities. These organisations also make a significant contribution to the development of education of natural sciences. There are influential national organisations that particularly actively function on the international level as well.

ISBN:
9955655208
ISSN:
2335-8408
Related Publications:
Lietuvos aukštojo mokslo reforma : laimėjimai ir problemos / Rimantas Želvys, Rima Žilinskaitė. Acta paedagogica Vilnensia. 2004, t. 12, p. 8-18.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4833
Updated:
2013-04-28 16:08:46
Metrics:
Views: 20
Export: