Dingęs knygos pasaulis kaip tyrimas, teorija ir didaktika : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dingęs knygos pasaulis kaip tyrimas, teorija ir didaktika: recenzija
Alternative Title:
The Lost World of the Book as Research, Theory and Didactics
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 46, p. 295-298
Keywords:
LT
Arvydas Pacevičius. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 metais : dingęs knygos pasaulis; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTA. Pacevičiaus knyga Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 metais: dingęs knygos pasaulis reabilituoja LDK kultūrinius klodus. Autorius siekia ne atsiriboti, o kiek galima plačiau aprėpti daugiacivilizacinę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knygos ir bibliotekų istoriją. Vienuolynų bibliotekose randa vietos ir rusėniškoji tradicija, davusi mums metraščius bei pirmąją Lietuvoje išspausdintą knygą, irlotyniškoji katalikybė, kurios erdvėje iškilo pirmieji Lietuvoje raštai – Mindaugo laiškai bei vienas žymiausių visų laikų Lietuvos poetų – M. K. Sarbievijus, ir protestantiškieji raštai – pirmoji lietuviška knyga, lietuviški katekizmai, biblijos, gramatikos. Autorius į Lietuvos istoriją sugrąžina bazilijonišką švietimo tradiciją, griauna mitus, kurie nepagrįstai ir per daug ilgai buvo įsigalėję Bažnyčios ir vienuolynų istorijos srityje. Remdamasis išsamiausiais šaltiniais – vienuolynų bibliotekų knygų inventoriais– autorius įrodo, kad vienuolynų knygų fondas apėmė daugybę gyvenimo sričių, iki Voltero ir alchemijos imtinai. Knygoje rasime ir įdomios faktologinės medžiagos, be to, joje koncentruotai ir išsamiai pateikiami labai platus 1795–1864 m. vienuolynų bibliotekų kontekstas: vienuolynų istorija, Lietuvos bibliotekininkystės istorija, Lietuvos knygos istorija. Pastaraisiais dešimtmečiais vis labiau stiprėjant tarpdisciplininiams ryšiams, Vienuolynų bibliotekos žengia reikšmingą žingsnį šia linkme. Komunikacijos ir informacijos mokslų metodų taikymas istoriniams tyrimams yra nauja ir perspektyvi tarpdisciplininių tyrimų kryptis. Jei parašytas žodis tikrai turi galią, belieka tikėtis, kad Vienuolynų bibliotekų pasirodymas paskatins rinkti, aprašyti ir atsakingiau saugoti vienuolynų bibliotekų likučius.Reikšminiai žodžiai: Vienuolynų bibliotekos; Vienuolynų bibliotekų istorija.

ENPacevičius’ book Monastery Libraries in Lithuania 1795-1864: The Lost World of the Book rehabilitates the cultural strata of the Grand Duchy of Lithuania. The author strives to not limit himself, but rather cover the multi-civilisational history of the book and libraries in the Grand Duchy of Lithuania as broadly as possible. The Ruthenian tradition finds a place in the book, which gave us the annals and the first book published in Lithuania, and Roman Catholicism, in the space of which the first writings in Lithuania developed, which were the letters of Mindaugas and one of the most famous poets of Lithuania of all time – M.K. Sarbievijus, as well as Protestant writings, such as the first Lithuanian book, Lithuanian catechisms, bibles and grammar books. The author proves, on the basis of the most comprehensive sources, which are the book inventories of the monastery libraries, that the stocks of books in the monasteries encompassed many fields, from Voltaire to alchemy. One can find interesting factological material, and in addition, a broad concentrated and comprehensive overview of monastery libraries during 1795-1864: a history of monasteries, a history of Lithuanian library science, and history of Lithuanian books. The adaptation of communication and information science methods to historical research is a new and prospective direction for interdisciplinary research. If the written word truly does have power, then there is hope, that the appearance of this book will encourage the gathering, recording and better preservation of what survives of the monastery libraries.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno prie Šv. Jurgio bažnyčios bibliotekos 1677 metų inventorius: šaltinio publikacija / Erika Kuliešienė. Atminties institucijų rinkiniai / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. P. 429-446, 566-568.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4832
Updated:
2018-12-17 11:38:55
Metrics:
Views: 21    Downloads: 5
Export: