Aukštumų paviliotas : Juozui Algimantui Krikštopaičiui - 75

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštumų paviliotas: Juozui Algimantui Krikštopaičiui - 75
In the Book:
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Mokslas / Science.
Summary / Abstract:

LTPažymėdami prof. f. A. Krikštopaičio gyvenimo ir kūrybos sukaktį, turime galimybę pasidžiaugti įspūdingais nuveiktais darbais. Šalia pradiniais kūrybinės veiklos metais vykdytų fizikos ir fizinės chemijos tyrimų, itin reikšmingą vietą jo mokslinėje biografijoje užima gamtos mokslų ir technikos istorijos bei filosofijos tyrimai, Lietuvos mokslo istorijai skirti darbai. Vertingų veikalų sukurta nagrinėjant aktualius Lietuvos politinio ir kultūrinio gyvenimo reiškinius, apmąstant ir įprasminant istorijos faktus. Kūrybinė J. A. Krikštopaičio biografija atskleidžia ir jo kaip mokslinio gyvenimo organizatoriaus, pedagogo talentą. Lietuvos kultūrai, humanistinės minties žadinimui svarbus ir nuolatinis profesoriaus dėmesys šiandieniniams Lietuvos profesionaliojo meno - ypač teatro, dailės - gyvenimo reiškiniams. Esminiai prof. J. A. Krištopaičio mokslinės bei kultūrinės veiklos rezultatai atsispindi 7 monografijose, daugiau kaip 300 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose, per 100 mokslo publicistikos, eseistikos darbų, mokslinių konferencijų ir simpoziumų pranešimuose, kurių skaičius pranoksta 200. Mokslinių konferencijų, tarptautinių kongresų, kuriuose prof. J. A. Krikštopaitis dalyvavo kaip pranešėjas ar vienas iš organizatorių, geografija aprėpia ne viename žemyne išsidėsčiusius miestus: Bucharest'ą, Chicago, Como-Pavia, Helsinki, Liėge, Mexico-City, Maskvą, Sankt Peterburgą, Seattle'ą, Beijing'ą, Strasbourg'ą, Stockholm'ą, Berkeley, Aalborg'ą ir kt.Reikšminiai žodžiai: Filosofas Juozas Algimantas Krikštopaitis (1931); Gyvenimas; Kūryba.; Philosopher Juozas Algimantas Krikštopaitis (1931); Life; work.

ENWhen commemorating the anniversary of life and creative of professor J. A. Krikštopaitis, we have a possibility to note his impressive labours. Apart from the studies of physics and physical chemistry, performed by J. A. Krikštopaitis during the initial years of his creative activities, the studies of natural sciences, technical history and philosophy, as well as the studies, dedicated to the history of science in Lithuania, occupy an especially significant place in his scientific biography. J. A. Krikštopaitis created valuable works when examining the relevant phenomena of the political and cultural life in Lithuania, contemplating and sensing the facts of history. The creative biography of J. A. Krikštopaitis also reveals his talent as an organizer of scientific life and a pedagogue. The continuous attention, dedicated by the professor to the phenomena of the modern Lithuanian professional art, especially theatre, is also important for Lithuanian culture and stimulation of the humanistic ideas. The essential results of the scientific and cultural activities of professor J. A. Krikštopaitis are reflected in 7 monographs, more than 300 scientific articles in Lithuanian and foreign publications, more than 100 publicist works and essays and his speeches at more than 200 scientific conferences and symposiums. The geography of scientific conferences and international congresses, at which professor J. A. Krikštopaitis participated as either a speaker or as an organizer, covers several continents and such cities as Bucharest, Chicago, Como-Pavia, Helsinki, Liėge, Mexico-City, Moscow, Saint Petersburg, Seattle, Beijing, Strasbourg, Stockholm, Berkeley, Aalborg, etc.

ISBN:
998663864X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4826
Updated:
2013-04-28 16:08:43
Metrics:
Views: 14
Export: