Zwangsmigrationen von Litauern 1939-1953

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zwangsmigrationen von Litauern 1939-1953
In the Journal:
Nordost-Archiv. 2006, Bd. 14 (2005), p. 140-163
Keywords:
LT
Antrasis pasaulinis karas; Deportacija; Deportacijos; Emigracija; Karo pabėgėliai; Lietuva; Migracija; Partizanai; Sovietinis teroras; Sovietų sąjunga; Trėmimas.
EN
Deportation; Deportations; Emigration; Lithuania; Migration; Partisans; Second World War; Soviet terror; Soviet union; War refugees.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parengtas pagal autoriaus atliktą tyrimą, paskelbtą monografijoje „Lietuvių tautos sovietinis naikinimas“ (Vilnius, 1996). Straipsnyje gausu statistinės medžiagos, autoriaus surinktos iš archyvų ir apdorotos bei sistematizuotos. Tai tapo įmanoma žlugus sovietiniam režimui ir atsivėrus anksčiau įslaptintiems archyvams. Lietuvos teritorija imama dabartinėmis sienomis, o deportacijos pradedamos tirti nuo 1939 m., nes tada dalis lietuviškų teritorijų, 1940 m. prijungtų prie Lietuvos SSR, pakliuvo į Baltarusijos SSR, kur jau 1939 m. buvo vykdomos deportacijos. Gale yra autoriaus sudarytos 5 lentelės. Jose pateikiami duomenys apie iš Lietuvos deportuotų į SSRS gilumą skaičių pagal metus (1940–1953 m.); sovietinių direktyvų dėl deportavimų iš Lietuvos lentelė, apimanti 1941–1953 m.; 1941–1952 m. į GULAG-ą išsiųstų politinių kalinių skaičius pagal metus; lentelė apie demografinius Lietuvos nuostolius 1940/41 ir 1944–1953 m.; bendri statistiniai duomenys apie represuotųjų likimą 1944–1956 m. II pasaulinio karo metais ir pokario metais Lietuva patyrė didžiausius demografinius „nuostolius“ XX a. istorijoje. 1939–1953 m. dėl deportacijų ir kitų priverstinių migracijų ji prarado apie 720 tūkst. žmonių (beveik ketvirtadalį visų šalies gyventojų). Straipsnyje atskleidžiamos priverstinių migracijų priežastys, transportavimo keliai ir mechanizmai, svarbiausios masinių deportacijų bangos. Visa tai leidžia pamatyti demografinių pasikeitimų visumą kaip procesą, nulemtą priverstinių migracijų ir dviejų totalitarinių režimų bendradarbiavimo ir susidūrimo rezultatą.

ENThe article is prepared based on a research of the author, declared in a monography "Lietuvių tautos sovietinis naikinimas" ("The Soviet annihilation of the Lithuanian nation") (Vilnius, 1996). The article provides plenty of statistical material, gathered from the archives, refined and arranged by the author. This became possible after the fall of The Soviet Union, when the secret archives were opened. Lithuanian territory is considered with its current borders and the only researched deportations date from 1939, because at that time, part of Lithuanian territories, annexed to Lithuanian SSR in 1940, were attached to Byelorussian SSR, where the deportations already took place in 1939. At the end of the article, there are 5 tables, prepared by the author. They reflect the number of Lithuanian people deported to the depths of USSR during the period of 1940-1953; a table of Soviet directives of deportations from Lithuania, covering 1941-1953; the number of political prisoners sent to GULAGs in 1940-1953, according to the specific year; a table of demographic loss in Lithuania during 1940/41 and 1944-1956. During the years of World War II and the post-war, Lithuania experienced the most fatal demographic losses in the history of the 20th century. Due to the deportations and other forced migrations in 1939-1953, Lithuania lost around 720 thousand of people (almost a quarter of all the citizens). The article reveals the reasons behind forced migration, the roads and mechanisms of transportation, the most important waves of deportation. All of this allows to see a whole image of demographic changes as a process, which was influenced by result of the forced migrations and the collaboration of two totalitarian regimes.

ISSN:
0029-1595
Related Publications:
Lietuvos lenkų trėmimai: 1941-1952 m / Vitalija Stravinskienė. Istorija. 2012, Nr. 87, p. 39-47.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48240
Updated:
2017-01-29 16:03:26
Metrics:
Views: 27
Export: