Teisė į pensiją Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo jurisprudencijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisė į pensiją Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo jurisprudencijoje
Alternative Title:
Rights to Pension in the Jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania
Keywords:
LT
Konstitucija; Pensijos.
EN
Constitution; Pension.
Summary / Abstract:

LTEuropos šalių konstitucijose pensijų santykių reguliavimo pagrindai formuluojami nevienodai. Vienų valstybių konstitucijose yra įtvirtintas ir pats asmenų socialinio aprūpinimo (kartu ir pensinio aprūpinimo) principas, bet jis nedetalizuotas. [...] Kitų valstybių konstitucijose asmenų socialinio aprūpinimo (taip pat ir pensijų) pagrindai yra labiau sukonkretinami, nurodomi tam tikri tokio socialinio aprūpinimo kriterijai. [...] LR Konstitucijoje irgi yra nustatyti asmenų socialinio aprūpinimo (kartu ir pensinio aprūpinimo) pagrindai, tačiau jie nėra detalizuoti. [...] [...] Konstitucinio Teismo (KT) nutarimuose plėtojant teisės į pensinį aprūpinimą doktriną buvo įtvirtinta ne viena itin svarbi, esminė nuostata, susijusi su Konstitucijos 52 str. įtvirtintos piliečių teisės į pensinį aprūpinimą apsauga ir įgyvendinimu. [...] Pirma, KT, aiškindamas Konstitucijos 52 str., konstatavo, kad pagal šį straipsnį valstybei kyla pareiga nustatyti senatvės ir invalidumo pensijas, kartu gali būti nustatytos ir kitokios, ne tik Konstitucijos 52 str. nurodytosios, pensijos. [...] Antra, reikia pažymėti, kad KT ne kartą yra konstatavęs 52 str. nuostatų sąsajas su kitomis Konstitucijos normomis ir principais. [...] KT suformavo doktriną, kuri iš esmės reiškia, jog pagal Konstitucijos 23 str. asmenys, kuriems pensija [...] buvo paskirta ir mokama, turi teisę reikalauti, kad jiems tokio dydžio išmokos, kokios buvo paskirtos ir mokamos, būtų mokamos ir toliau. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe constitutions of the European nations adopt diverse approaches towards establishing the grounds for regulating pension-related interaction. Some nations have established in their constitutions the principles of social benefits for individuals, including the provision of pensions, which are not exhaustively elaborated upon. […] Other nations have more detailed principles of social benefits (including pension provision) with a set of criteria for eligibility for social benefits provided. The Lithuanian Constitution has set forth the basics of social benefits (including pension provision) with no exhaustive details. […] [...] The decisions adopted by the Constitutional Court in developing the doctrine of pension benefits have established more than one essential regulation related to implementation of Article 52 of the Constitution, and in particular the protection and implementation of citizens’ rights to pensions. [...] Firstly, in its interpretation of Article 52 the Constitutional Court has stated that the State is obliged to set old-age and disability benefits on the basis of this Article. Other types of benefit can also be set, besides those specified in Article 52 of the Constitution. [...] Secondly, it must be noted that the Constitutional Court has more than once identified the links between the provisions of Article 52 and other principles and provisions of the Constitution. [...] The Constitutional Court has essentially established a doctrine which in fact implies that under Article 23 of the Constitution a person who was previously allocated and paid an allowance [...] is entitled to demand continued payment of such benefits at their previous rate.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4802
Updated:
2013-04-28 16:08:29
Metrics:
Views: 3
Export: