Europos integracijos pasekmių vertinimo rezultatų patikimumo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos integracijos pasekmių vertinimo rezultatų patikimumo problema
Alternative Title:
Reliability problem of the European integration consequences' evaluation
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2000, Nr. 5 (26), p. 25-33
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas Europos integracijos pasekmių vertinimo metodų bei juose naudojamų kriterijų patikimumo problemai, kylančiai dėl vertinimo objekto ir jo poveikio sudėtingumo. Išskiriamos dvi pagrindinės integracijos pasekmių vertinimo rezultatų patikimumą mažinančios priežastys: kriterijų subjektyvumas ir kiekybinio vertinimo metodų netobulumas. Iškeliama ir statistiniais duomenimis pagrindžiama hipotezė, jog šalies ir visuomenės vystymasis negali remtis vien tik makroekonominiais rodikliais, kurie dėl savo vienpusiškumo ir vienmatiškumo atskirais atvejais gali netiksliai atspindėti realią socialinę ekonominę padėtį. Analizuojama daug priežasčių, dėl kurių integracijos pasekmių Kiekybinio vertinimo metodai yra netobuli, o jais remiantis gauti rezultatai – nepatikimi. Pabrėžiama, kad neapgalvotas tokių rezultatų naudojimas gali būti klaidingų strateginių sprendimų priežastis. [Iš leidinio]

ENArticle deals with a wide scope of integration consequences and their evaluation methods. The main attention is paid to the evaluation methods themselves and to the reliability problem of the used criteria in the above methods. The reliability problem arises because the evaluation object and its influence arc very complex. Two main causes for the lack of reliability of the evaluation results integration consequences' are pointed out: subjectivity of criteria and deficiency of the evaluation methods. The following hypothesis is formulated and supported by statistical data: country's and society's development evaluation cannot be based on macroeconomic indicators only, because these arc sometimes invcrsatile and uncomplcxed in application, thus causing departures from objective reflection of the real socio-economic situation. The whole range of causes that make quantitative evaluation methods of integration consequences imperfect, and the out coming results unreliable, is analysed. The author underlines that unconsidered application of such results could lead to erroneous strategic decisions. [text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Laisvas darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje: pagrindiniai elementai ir Lietuvos pasirengimas / Algis Junevičius. Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 13, t. 1, p. 182-189.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48006
Updated:
2019-01-15 09:34:19
Metrics:
Views: 2    Downloads: 2
Export: