Lietuvių tragedijos tipologiniai tyrinėjimai. Juozo Grušo "Herkus Mantas" : t. 2

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tragedijos tipologiniai tyrinėjimai. Juozo Grušo "Herkus Mantas": t. 2
Alternative Title:
Typological Studies of Lithuanian Tragedy. Herkus Mantas by Juozas Grušas: Vol. 2
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 2, p. 23-30
Keywords:
LT
Dramaturgija / Dramaturgy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos Juozo Grušo tragedijos Herkus Mantas tipologinės sąsajos su romantine-herojine, šekspyriškąja, egzistencializmo drama. Seniausią Herkaus Manto ideologinį klodą sudaro romantinės-herojinės dramos tradicija, su kuria susijęs kūrinio patetiškumas, patriotika, herojinė dvasia. Šekspyriškas dramatizmas reiškiasi psichologizmu, daugialypiu konfliktu, skausminga idealų ir realybės, individo ir kolektyvo interesų, praeities ir dabarties sandūra. Dramos probleminis-analitinis pradas sietinas su prancūzų intelektine (egzistencializmo) drama. Herkuje Mante gali būti aptiktas ir tarybinės ideologijos klodas, kuris susiformuoja dėl jo panašumo su romantine ir egzistencialistine mąstysena. Didžiausia Grušo, kaip tragedijos autoriaus, jėga – tragedinio siužeto atvirumas, interpretacinis lankstumas, leidžiantis į analizuojamą problemą pažvelgti iš kelių ideologinių sistemų perspektyvos, deklaruojamas idėjas iš vienų pasaulėžiūrinių koordinačių perkelti į kitas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tragedijos; Drama (žanras); Egzistencializmas; Dramaturgija.

ENThe article analyses typological links of the tragedy Herkus Mantas by Juozas Grušas with the romantic heroic existentialist Shakespearean drama. The oldest ideological stratum in Herkus Mantas is the tradition of the romantic heroic drama related to emotionality, patriotic feelings and heroic spirit. Shakespearean dramatism is manifested by psychological approach, multiple conflict and painful collision of ideals and reality, interests of the individual and collective interests, the past and the present. The problem and analysis grounds of the drama is to be linked with the French intellectual (existentialist) drama. Herkus Mantas also includes a stratum of the Soviet ideology formed due to its similarity to romantic and existentialist way of thinking. The most powerful feature of Grušas as a tragedy author is openness of the tragedy story, interpretational flexibility making it possible to look at the problem in question from several ideological angles and transfer the ideas declared from one system of outlook coordinates to another.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/480
Updated:
2018-12-17 11:32:14
Metrics:
Views: 45    Downloads: 7
Export: