Saksų-Magdeburgo teisės europiniai kontekstai buria istorikus, teisės istorijos tyrinėtojus bei kalbininkus

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėSaksų-Magdeburgo teisės europiniai kontekstai buria istorikus, teisės istorijos tyrinėtojus bei kalbininkus
Kita antraštėEuropean Contexts of the Saxon-Magdeburg Law Bring Together Historians, Researchers of the History of Law and Linguists
AutoriaiKarpavičienė, Jolanta
LeidinyjeLietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2005, 2003/2, p. 177-185
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTSaksų-Magdeburgo teisė; Saksų veidrodis; Vilkierius; Lietuvos magdeburginiai miestai
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje trumpai pristatomos Saksų-Magdeburgo teisės tyrimų Vokietijoje raida ir būklė, išryškinamas šios problematikos tarpdalykinis pobūdis ir tolesnių tyrimų perspektyvos, nušviečiamas tarptautinis aktualumas. Šiame kontekste aptariamas Saksų mokslo akademijoje Leipcige nuo 2004 m. vykdomas projektas “Saksų-Magdeburgo teisė kaip kultūrinė jungiamoji grandis tarp Rytų ir Vidurio Europos teisinių sistemų” (vadovai prof. Heineris Lückas ir prof. Ernstas Eichleris), kuriuo siekiama koordinuoti daugelyje Europos valstybių plėtojamus tyrimus ir nustatyti Saksų veidrodžio bei Magdeburgo teisės poveikį Rytų Europos teisinėms sistemoms nuo Viduramžių iki šių dienų. Numatoma ne tik tęsti tradicines šios problematikos studijas teisės istorijos kryptimi, tačiau jas išplėsti taip pat ir lyginamosios kalbotyros bei sociokultūrinės istorijos dimensijomis. Įvadu į šį projektą tapo Saksų mokslo akademijoje Leipcige surengta tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija “Teisės ir kalbos transferas Vidurio ir Rytų Europoje: Saksų veidrodis ir Magdeburgo teisė” (2003 m. spalio 29 – lapkričio 1 d.). Tekste aptariama šio renginio koncepcija, referuojami prelegentų iš Vokietijos, Lenkijos, Slovakijos, Vengrijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, Estijos ir Lietuvos skaityti pranešimai. [Iš leidinio]

ENThe article briefly presents the development and condition of the Saxon-Magdeburg Law in Germany by highlighting the interdisciplinary character of this issue, its further research perspective and international significance. A project called “The Saxon-Magdeburg Law as a Cultural Link Between Legal Systems of Eastern and Central Europe” (academic supervisors prof. Heiner Lück and prof. Ernst Eichler), the implementation of which was launched in 2004 in the Saxon Academy of Sciences in Leipzig, is discussed in this context. The project is aimed to coordinate the research implemented in most European states and to define the impact of the Saxon Mirror and the Magdeburg Law on the legal systems of Eastern Europe from the Middle Ages up to the present date. It is planned not only to continue the studies of the matter in the context of the history of law, but also to expand it and study its aspects from the point of view of comparative linguistics and socio-cultural history. An international interdisciplinary science conference “The Transfer of Laws and Languages in Central and Eastern Europe: the Saxon Mirror and the Magdeburg Law” (29 October -1 November 2003) became an introduction to this project. The article discusses the concept of this conference, and presents the speeches delivered by speakers from Germany, Poland, Slovakia, Hungary, Belarus, Ukraine, Russia, Estonia and Lithuania.

ISSN0202-3342, 2538-6549
Mokslo sritisIstorija / History
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4787
Atnaujinta2018-12-17 11:38:54
Metrika Peržiūros: 11    Atsisiuntimai: 8