Education and IQ as the effectors of economic development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Education and IQ as the effectors of economic development
Alternative Title:
Švietimas ir IQ ekonominio vystymosi veiksniai
Authors:
In the Journal:
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamas tyrimas, kurio tikslas - išanalizuoti švietimo ir išsilavinimo įtaką šalies ekonominei plėtrai. Analizei panaudoti duomenys paimti iš Pasaulio duomenų banko (BVP), R. Lynn atlikto tyrimo (IQ) ir TIMSS ataskaitų. Trys kintamieji glaudžiai susiję ir patvirtina nuomonę, kad švietimas ir išsilavinimas turi įtakos ekonominei plėtrai. Ryšį tarp švietimo ir ekonominės plėtros galima patikrinti atlikus koreliacinę, o ne regresinę analizę. Švietimas turi tam tikros įtakos tautos išsilavinimui ir šis faktas yra svarbus ekonomikoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Švietimas; Išsilavinimas; Ekonominė plėtra.

ENThe article presents a study the goal whereof is to analyse the influence of education on the economic development of the country. Analysis is based on the data taken from the Global Data Bank (BVP), the survey by Lynn (IQ) and the TIMSS reports. The three variables are closely interrelated and confirm the opinion that education does have impact on economic development. The link between education and economic development can be verified by correlation, not regressive analysis. Education has certain influence on the national education and this fact matters for the economy.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4774
Updated:
2018-12-17 11:46:37
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: