Education and IQ as the effectors of economic development

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėEducation and IQ as the effectors of economic development
Kita antraštėŠvietimas ir IQ ekonominio vystymosi veiksniai
AutoriaiMikk, Jann
LeidinyjeEkonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos . 2006, Nr. 2 (7), p. 109-112
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTŠvietimas; Išsilavinimas; Ekonominė plėtra
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje pateikiamas tyrimas, kurio tikslas - išanalizuoti švietimo ir išsilavinimo įtaką šalies ekonominei plėtrai. Analizei panaudoti duomenys paimti iš Pasaulio duomenų banko (BVP), R. Lynn atlikto tyrimo (IQ) ir TIMSS ataskaitų. Trys kintamieji glaudžiai susiję ir patvirtina nuomonę, kad švietimas ir išsilavinimas turi įtakos ekonominei plėtrai. Ryšį tarp švietimo ir ekonominės plėtros galima patikrinti atlikus koreliacinę, o ne regresinę analizę. Švietimas turi tam tikros įtakos tautos išsilavinimui ir šis faktas yra svarbus ekonomikoje. [Iš leidinio]

ENThe article presents a study the goal whereof is to analyse the influence of education on the economic development of the country. Analysis is based on the data taken from the Global Data Bank (BVP), the survey by Lynn (IQ) and the TIMSS reports. The three variables are closely interrelated and confirm the opinion that education does have impact on economic development. The link between education and economic development can be verified by correlation, not regressive analysis. Education has certain influence on the national education and this fact matters for the economy.

ISSN1648-9098, 2424-337X
Mokslo sritis
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4774
Atnaujinta2018-12-17 11:46:37
Metrika Peržiūros: 2    Atsisiuntimai: 1