Ugdymo parametrai kultūros kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo parametrai kultūros kontekste
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Kultūra / Culture; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje paliesti filosofiniai, psichologiniai, sociologiniai ir antropologiniai (etnologiniai) ugdymo parametrai neatsiejant jų nuo kultūros. Jame nagrinėjamas ugdymo tikslo pagrindas, veiksniai darantys didžiausią poveikį kultūrai bei jos rezultatui. Nušviečiama žmogaus esmės raiška kultūroje, jo pasirinkimas iš begalės alternatyvų, kultūros variantai skirtingai formuojantys žmonių elgesį. Kalbama apie žmogaus būties kultūrą, apie atsakomybę ir toleranciją. Į pirmą planą iškeliamas elgsenos kriterijus. Aptariama žmogaus individualybė, individualizavimo problema. Paliestas žmogaus prisitaikymo prie kultūros bei perėjimo iš vienos kultūros į kitą klausimas. Atsakoma, kokia vertybių sistema lemia aukščiausią vertybę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kultūra; Parametrai; Ugdymas; Žmogus; Culture; ERducation; Parameters; The man.

ENThe article touches upon philosophical, sociological and anthropological (ethnological) educational parameters by relating them to culture. It analyses the basis for the goal of education, factors, which affect culture and its outcome most. The expression of human essence in culture, the human’s choice from numerous alternatives, options of culture, which shape human behaviour in a different way, are highlighted. It speaks of the culture of human existence, responsibility and tolerance. The behaviour criterion is placed at the foreground. Human individuality and the issue of individualisation are discussed. The issue of human adaptation to culture and transfer from one culture to another are touched upon. An answer is given what value system determines the highest value.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4756
Updated:
2013-06-13 12:22:40
Metrics:
Views: 14
Export: