The History of a book: division into periods : the border between ancient and modern books

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The History of a book: division into periods: the border between ancient and modern books
In the Book:
Keywords:
LT
Knygos / Books.
Summary / Abstract:

LTMokslo požiūriu knygos istorijos periodizacija yra teorinė problema. Jos sprendimas labai reikšmingas bibliotekininkams, bibliografams, muziejininkams, knygos istorijos tyrinėtojams. Diskusijos dėl periodizacijos Lietuvoje ir kitose šalyse vyksta seniai. Reikšmingiausi knygos istorijos periodizacijos kriterijai yra ženklūs visuomenės socialinės struktūros pokyčiai, politiniai įvykiai, ekonomikos reiškiniai, knygotyros mokslo raida, spausdinimo ir leidybos pramonės technologijų atsiradimas, subjektyvūs faktoriai. Atsižvelgdami į išvardytuosius kriterijus, dauguma Vakarų Europos istorikų 1800 metus nurodo kaip senosios ir naujosios knygos istorijos ribą. Tačiau dabar linkstama ta riba laikyti 1830 metus, kai baigėsi rankinio knygų spausdinimo era. Rusų mokslininkai teigia, kad ta riba – tai 1850 metai, estų – 1850 arba 1860, latvių – 1855 metai. Lietuvoje vieningos nuomonės kol kas nėra. Vieni mano, kad naujoji knygos istorija prasideda nuo 1800 metų, kiti – kad nuo 1864. Lietuvos visuomenės, ekonomikos, švietimo ir kultūros modernizacija, nacionalinių, socialinių, politinių judėjimų atsiradimas pakeitė knygų repertuarą. Galime teigti, kad būtent 1864 metai ir ženklina senosios ir naujosios knygos istorijos ribą.Reikšminiai žodžiai: Senosios knygos; Knygos; Periodas; Book; Old books; Modern books.

ENIn terms of science the periodization of history of the book is a theoretical problem, whose resolution is very significant for librarians, bibliographers, museologists and book history researchers. The discussions with regard to periodization in Lithuania and other countries have been going on for a long time. The most important criteria of periodization of the history of the book are the significant changes in the social structure, political events, economic phenomena, development of the book researching science, emergence of the printing and publishing industry technologies and the subjective factors. Taking into consideration the aforementioned criteria, most Western European historians mention the year 1800 as the boundary between the old and the new history of the book. However, at present there are inclinations to consider 1830 as the transition year, since that was the year of abolition of manual book printing. Russian scientists state that the boundary is the year 1850, Estonian – 1850 or 1860, Latvian – 1855. Lithuanian scholars have not reached the unanimous opinion yet. Some state that the new book history starts from 1800, others – from 1864. The modernization of Lithuanian society, economics, education and culture, emergence of national, social and political movements changed the book repertoire. It could be stated that the year 1864 mark the boundary between the old and the new history of the book.

ISBN:
9985-9128-8-8
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4751
Updated:
2013-04-28 16:07:58
Metrics:
Views: 11
Export: