Dėstytojų ir studentų santykių tobulinimo kryptys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėstytojų ir studentų santykių tobulinimo kryptys
In the Book:
Keywords:
LT
Doroviniai santykiai; Dėstytojų ir studentų santykiai; Studentų požiūris į santykių tobulinimą; Studentų vertinimas, dėstytojo ir studento santykiai, dėstytojų savybės.
EN
Moral relations; Student approach to relations improvement; Student evaluation, teacher-student relationship, teachers features; Teacher and student relationship.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kokią įtaką dėstytojų ir studentų santykiai turi studentų mokymui ir kaip šiai komunikacijai tobulinti, studentų požiūriu, padėtų asmeninės dėstytojų savybės. Siekiant sužinoti studentų nuomonę ir jų vertinamuosius požiūrius į dėstytojus, 1998 ir 2000 m. buvo atlikta Lietuvos teisės universiteto (dab. Mykolo Romerio universitetas) įvairių fakultetų ir kursų studentų apklausa. Jie buvo prašomi įvertinti jiems dėstančių dėstytojų kvalifikaciją, dalykines savybes, studentų žinių vertinimo objektyvumą, kokias dėstytojų savybes vertina teigiamai ir kokias neigiamai. Gautų duomenų analizė parodė, kad dėstytojų ir studentų santykių tobulinimui pirmaeilę reikšmę turi dėstytojų teigiamų savybių raiška ir neigiamų dorovinių savybių raiškos išgyvendinimas. Viena iš svarbiausių dėstytojų ir studentų santykių tobulinimo krypčių yra dorovinių vertybių puoselėjimas, dorovinių savybių įvaldymas, įsigalėjusių imperatyvių santykių keitimas humaniškais, tolerantiškais, geranoriškais, pagarba bendravimo partneriams išreikštais santykiais. Antroji svarbi dėstytojų ir studentų santykių kryptis yra dalykiniai, akademiniai santykiai ir jų tobulinimas studijų procese. Šių santykių pobūdis priklauso nuo dėstytojų dalykinės kompetencijos, edukologijos žinių lygio ir jų pedagoginio meistriškumo, mokėjimo įdomiai ir suprantamai perteikti dėstomo dalyko turinį, įtraukti studentus į aktyvų pažintinį procesą. Trečiąją dėstytojų ir studentų santykių tobulinimo kryptį lemia dėstytojų asmenybės originalumas, intelektas, aktyvumas, tvirta valia ir kitos dvasinio turtingumo savybės.

ENThe article analyses, what influence does the relationship between the lecturer and the student has to the education and how, in the student’s perspective, do the personal traits of lecturers would help to improve this communication. While aiming at learning the opinion and the evaluating approaches about the lecturers, in 1998 and in 2000, the survey of various students of faculties and courses from Lithuanian University of Law (now Mykolas Romeris University) was carried out. They were asked to evaluate the qualification, objective traits, the student knowledge assessment objectivity, which traits of the lecturers they evaluate positive and which – negative. The analysis of the data showed, that the improvement of the lecturer-student relationships prioritises the expression of the positive traits of the lecturers and the eviction of the expression of the negative moral traits. One of the main improvement directions of the lecturer-student relationship are the nourishment of the moral traits, mastery of the moral traits, the entrenched imperative relationship change to the humane, tolerant, kind, expressed with respect to the communication partner relationships. The second important direction of the lecturer-student relationship is objective, academic relationships and its improvement in the study process. The method of this relationship depends on objective competence of the lecturers, the level of the education knowledge and their pedagogical excellence, ability to understandably pertain the content of the course subject, to involve the students to active cognitive process. The third method to improve the lecturer-student relationship is based on personal originality, intellect, activity, strong will and other spiritual richness traits of the lecturer.

ISBN:
9955091045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47501
Updated:
2017-11-18 09:13:21
Metrics:
Views: 35
Export: