Albino Rimkos socialinės ekonominės nuostatos nagrinėjant agrarinius klausimus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Albino Rimkos socialinės ekonominės nuostatos nagrinėjant agrarinius klausimus
Alternative Title:
Attitudes of Albinas Rimka towards issues of agrarian economics
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2007, t. 14, Nr. 1, p. 74-81
Keywords:
LT
Agrarinis klausimas; Albinas Rimka; Ekonominė sistema; Ideologijų tipai; Ūkininkavimo nuostatos; Ūkio politika; Žemės reforma; Žemės ūkio reforma.
EN
Agrarian reform; Agricultural policy; Albinas Rimka; Economic system; Type of farming.
Summary / Abstract:

LTLietuvos socialinės ekonominės minties istorijoje reikšmingą vietą užima akademikas profesorius Albinas Rimka (1886-1944). Jo mokslinis palikimas gana įvairus, bet mažai nagrinėtas. Minint akademiko gimimo 110-ąsias metines, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos banko, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų pastangomis buvo suorganizuota mokslinė konferencija ir išleista knygelė. Kaip valstietijos ideologas A. Rimka apibūdinamas V. Lukoševičiaus parašytoje studijoje [4: 149-225]. Tačiau niekur neišryškintas A. Rimkos požiūris į tuo metu vyravusių socialinių ekonominių ideologijų turinį ir raidą, neparodyta akademiko pažiūrų agrariniu klausimu evoliucija, neapibūdinta jo ekonomikos mokslo samprata. Straipsnyje mėginama apibūdinti prof. A. Rimkos pažiūrų evoliuciją nagrinėjant agrarinius, pirmiausia, žemės reformos klausimus. Nustatyta, kad A. Rimka, būdamas nuoseklus demokratijos ideologas, visada ūkinius klausimus siūlė spręsti vadovaujantis ekonomiškumo principu: visos reformos turi būti vedamos taip, kad jų įgyvendinimas duotų kuo didesnį socialinį produktą, būtų kuo teisingesnis, visuomenei naudingesnis.Demokratija turi suponuoti socialinės ekonominės santvarkos linkmę. Tyrimo rezultatai leidžia suformuluoti šiuos bendruosius A. Rimkos socialinius ekonominius principus: žemė valdoma ir naudojama privatinės nuosavybės teisėmis; įstatymais ribojamas smulkiųjų ūkių skaldymas; nustatomas vieno asmens bei vienos šeimos valdomo žemės ploto maksimumas; šalies ekonominiai reikalai tvarkomi taip, kad jie atitiktų daugumos valią; laisvos rinkos ūkinei sistemai tinkamiausia yra demokratija, nes joje visos socialinio ekonominio gyvenimo ir teisinių normų atmainos, net ir radikaliausios, gali būti įgyvendinamos evoliucijos keliu; vienintelis teisingas ir tikras kelias žmonių būviui pagerinti – tai darbo produktyvumo didinimas; kooperacija yra tiek remtina ir palaikoma, jei ji pagerina dirbančiųjų medžiaginį būvį ne blogiau kaip kiekvienas savarankiškai veikiantis verslininkas ir ūkininkas. Gamybos efektyvumas ir socialinis teisingumas – tai A. Rimkos socialinės ekonominės politikos credo. [Iš leidinio]

ENDiscourse on agrarian economics takes an important place in the history of Lithuanian socio-economic thought. Among the authors that researched social issues of agrarian economics Prof. Albinas Rimka (1880-1944), the well-known Lithuanian economist and academician, deserves a special mention, his scientific works paved a ground for the agrarian reform of the 1920s. A. Rimka defined the character of that reform, as well as projected its impacts on the whole economy of Lithuania and the subsequent economic development of the country. A. Rimka was known for his democratic attitudes – the latter are clearly reflected in his assessments of the particular economic reforms and of relative merits and shortcomings of various economic systems in general. A. Rimka was a staunch defender of private property of land and other means of production, supporter of free market and liberal economic ideas. He was an exponent of family-based farming, advocating the limited (20 to 100 hectares) size of it as the best suited for farming in Lithuania. According to A. Rimka, cooperation in farming is only as much desirable as the increase of the national product provided by cooperation is higher than without it.A. Rimka regarded socialist theories with reservation – he was critical towards theories of "active minority" propagated by Lavrov, and tended to support the ideas of "bridging" the existing gaps between the paradigms of democratic socialism and modern liberalism. [From the publication]

ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47467
Updated:
2019-01-26 22:23:42
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: