Žemės reformos ir ūkininkijos raidos ekonominės peripetijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės reformos ir ūkininkijos raidos ekonominės peripetijos
Alternative Title:
Economic peripeteia of land reform peasantry development
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2007, t. 14, Nr. 1, p. 48-60
Keywords:
LT
Agrarinė reforma; Agrarinė reforma, į kapitalą orientuotas ūkis, kooperacija, šeimos ūkis,; Kooperacija; Valstietija; Į kapitalą orientuotas ūkis; Šeimos ūkis; Ūkininkavimo sistema; Ūkininkavimo sistema, ūkininkija, valstietija, žemės ūkio veiklos tikslas; Ūkininkija; Žemės reforma; Žemės ūkio veiklos tikslas.
EN
Agrarian reform; Agrarian reform, capital-oriented economy, cooperation,; Capital-oriented economy; Cooperation; Family farm; Family farm, farming system, farmers, peasantry, objective; Farmers; Farming system; Objective of agricultural activity; Of agricultural activity; Peasantry.
Summary / Abstract:

LTValstietijos raida susidėjo iš tam tikrų etapų, kuriuose žemdirbiai pagal ekonominę padėtį visuomenėje, nuosavybės santykius, gamybos tikslus išsiskyrė kaip savitas socialinis gyventojų sluoksnis. Šių etapų valstiečiai pavadinti skirtingai: laukininkais, baudžiauninkais, ūkininkais ir pan. Straipsnyje nagrinėjamas paskutinis valstiečių raidos etapas - ūkininkijos susiformavimas, vystymasis, branda ir žlugimas, įsiterpus bolševikinio socializmo etapui, naujos ūkininkijos radimasis. Pateikiama valstiečio ir ūkininko sąvokų genezė, tiriami procesai, kai žemės ūkis iš išgyvenimo priemonės tapo prekiniu verslu ir tai buvo ūkininkijos pradžia, kai stiprėjo ūkininkija, tapusi pagrindine nepriklausomos Lietuvos ekonomine atrama. Nagrinėjant šį etapą, plačiau buvo pažvelgta į Albino Rimkos darbus apie galimybę gyvuoti savarankiškai agrarinei valstybei, ūkininkijos būklę Lietuvoje, dėjusius teorinius pagrindus 1922 m. žemės reformai, skirtai ūkininkijai stiprinti. Tai siejama su jo 120 m. gimimo sukakties pažymėjimu. Be to, 1991 m. agrarinės reformos sumanytojams ir realizuotojams tarpukario Lietuva buvo atspirties taškas, ruošiant teisinį pagrindą naujajai ūkininkijai rastis. Apžvelgtas ūkininkijos raidos etapas, kurio metu buvo sunaikinti ankstesni ūkininkų ūkių pajėgumai ir sukurti nauji. Naujuosius pajėgumus eksploatavo jau kita žemdirbių karta - naujas gyventojų socialinis sluoksnis. Šio periodo ir šio sluoksnio tinkamas neįvertinimas ruošiant 1991 m. agrarinę reformą vėliau sukėlė žemės ūkio nuosmukį, žemės ūkio produktų rinkų praradimą, didelius nesklandumus, atkuriant ūkininkų ūkį. [Iš leidinio]

ENThe development of peasantry covered particular stages during which tillers were distinguished as a social stratum of the rural society depending on economic conditions, relations of ownership and aims of production. The paper deals with the last stage of peasantry development: the formation of the fanners* stratum, its growth, maturity and collapse during the intervening period of the Bolshevik regime, the emergence of a new stratum of progressive farmers. The genesis of the peasant and fanner concepts is presented; the process of agricultural conversion from the means of survival to commercial business, which marked the beginning of the fanners' stratum and the strengthening of this stratum when it has become a key economic pillar in independent Lithuania are discussed. The survey on this peasantry stage is focused on the activities of Albinas Rimka who studied the possibility for an independent agrarian state to fare well and the farmers' stratum in Lithuania, but the theoretical foundations for the 1922 land reform which aimed to strengthen the farmers' stratum. The survey is intended to mark his 120th birth anniversary. Besides that, the agrarian processes in interwar Lithuania were the basis for the initiators and movers of the 1991 land reform while preparing the legal fundamentals for the formation of the new stratum of progressive farmers. The period of the farmers' stratum development between the aforementioned stages during which the capacities of former farmers were destroyed and new ones established, is discussed as well.The new capacities were used by other tillers' generation, i. e. by the new social stratum of rural population. Inappropriate considerations of this period and of this stratum during the implementation of the agrarian reform in 1991 caused the decline of agriculture, loss of markets for agricultural products, disparities in the restoration of family farms. [From the publication]

ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47465
Updated:
2019-02-21 12:12:29
Metrics:
Views: 11
Export: