Radioelektronikos terminų elektroninis žodynas Kazimieras Gaivenis ... [et al.]

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Radioelektronikos terminų elektroninis žodynas
Publication Data:
Vilnius : Karolis Narbutas, 2005.
Keywords:
LT
Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTSudarydami šį žodyną, autoriai naudojosi penkiakalbiais anglų-prancūzų-vokiečių-olandų (ispanų)- rusų elektronikos, mikroelektronikos, elektrotechnikos žodynais, daugeliu anglų-rusų, anglų-vokiečių, prancūzų-rusų, vokiečių-rusų bei kitokiais išvardintų sričių žodynais. Aiškinantis kai kurių terminų reikšmes, teko nagrinėti įvairiomis kalbomis išleistas enciklopedijas, aiškinamuosius žodynus, vadovėlius, standartus ir kitą literatūrą. Žodyne be pagrindinių elektronikos ir mikroelektorinikos terminų yra teikiama per 3000 ryšių technikos ir radiotechnikos, per 1000 televizijos, per 1000 lazerių fizikos, per 2000 elektrotechnikos ir per 1000 kompiuterijos terminų. Žodyne yra daug pagrindinių mikroelektronikos sričių – integrinių grandynų gamybos technologijos, puslaidininkinių ir hibridinių grandynų projektavimo bei modeliavimo metodų ir priemonių, mikroelektroninių darinių gamyboje naudojamų medžiagų, lustų, padėklų, integrinių grandynų bandymo ir tikrinimo – terminų. Dažniausiai tai daugiažodžiai, pirmą kartą lietuvių kalba teikiami terminai. Dėl kai kurių terminų vartosenos tebevyksta įvairių sričių specialistų diskusijos. Lietuviškuose leidiniuose tie patys dariniai dažnai vadinami skirtingai. Jų pavadinimus žodyno rengėjai stengėsi suvienodinti, sunorminti, patikslinti. Dėl šios priežasties žodyne yra daug naujų sudėtinių lietuviškų radioelektronikos terminų, leidžiančių geriau suvokti jais nusakomų dalykų prasmę.Reikšminiai žodžiai: Radioelektronika; Terminai; Žodynas; Radioelectronic; Terms; Dictionary.

ENThe compilers of the dictionary used five-language English – French – German – Dutch (Spanish) – Russian electronics, microelectronics and electrotechnics dictionaries and most English – Russian, English – German, French – Russian, German – Russian and other dictionaries of the aforementioned areas. When construing definitions of certain terms, the authors examined encyclopedias, interpretative dictionaries, handbooks, manuals, standards and other literature in different languages. Apart from the main terms of electronics and microelectronics, the dictionary provides more than 3000 telecommunications technologies and radio engineering, more than 1000 television, more than 1000 laser physics, more than 2000 electrotechnics and more than 1000 computer science terms. The dictionary provides a lot of terms of main areas of microelectronics – the technologies of production of integral circuits, methods and tools for designing and modeling of semiconductors and hybrid circuits and testing of materials, chips, trays and integral circuits used in production of microelectronic compounds. Most frequently those are compound words, for the first time provided in the Lithuanian language. The use of certain terms is still under discussion by specialists of different areas. In the Lithuanian issues the same derivatives are quite frequently named differently. The compilers of the dictionary attempted to unify, standardize and clarify such terms. Due to that reason the dictionary contains a lot of new compound Lithuanian terms of radioelectronics, allowing for a better understanding of their meaning.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4740
Updated:
2013-04-28 16:07:51
Metrics:
Views: 64
Export: