Gimtojo krašto topika žurnale "Šiaurietiški atsivėrimai" - ryškus regioninės savimonės ženklas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gimtojo krašto topika žurnale "Šiaurietiški atsivėrimai" - ryškus regioninės savimonės ženklas
Alternative Title:
Topics of native land in the journal "Šiaurietiški atsivėrimai" (Northern Revelations) as a significant sign of regional self-awarencess
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LT„Šiaurietiški atsivėrimai“ – Pasvalio krašto kultūros, istorijos leidinys, pradėtas leisti 1999 m. Straipsnyje akcentuojama mintis, jog regioninę kultūrinę savimonę ugdantys leidiniai tampa itin aktualūs XXI a., plečiantis multikultūrinei Europos Sąjungos erdvei. Žurnalas aptariamas centro/provincijos santykio bei regionalizmo, regioninės kultūros politikos kontekste. Pagrindinis „Šiaurietiškų atsivėrimų“ ir panašių leidinių uždavinys – regioninio identiteto paieškos, vietinių kultūrinių apraiškų refleksija. „Šiaurietiški atsivėrimai“ atspindi du klodus – regiono kultūrinį bei istorijos paveldą. Leidinyje gausu faksimilių, istorinių fotonuotraukų, archyvinių dokumentų. Nemažai dėmesio skiriama ir regiono vaizduojamajam menui, čia spausdinamos kūrinių reprodukcijos. Atskirai paminėtina tėviškės, gimtosios sodybos, atsisveikinimo su agrarine kultūra topika, ji nuolat ryškinama daugelyje čia publikuojamų tekstų: eseistikoje, memuaristikoje (M. Karčiausko, V. Braziūno, M. Tonkūno ir kt.). Taigi aptariamasis leidinys vaizduoja ne tik Pasvalio krašto praeitį, bet ir dabartį: čia pristatomi šiuolaikiniai kūrėjai, mokslo žmonės etc. Žurnalas „Šiaurietiški atsivėrimai“ padeda kurti savitą kultūrinį regioną, puoselėti ir plėsti specifines kolektyvinio bendrumo formas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Humanizmas; Kultūros žmogus; Dvasinės vertybės.

EN“Šiaurietiški atsivėrimai” is a cultural and historical publication exclusive to the Pasvalis area which has been issued since 1999. The article stresses that publications which cultivate regional cultural self-awareness become especially relevant in the 21st century, in which the multicultural space of the European Union is expanding. The magazine is viewed in the contexts of centre-province relations, regionalism, and the policy towards regional culture. The main task of “Šiaurietiški atsivėrimai” and similar publications is the search for regional identity and the contemplation of local cultural manifestations. “Šiaurietiški atsivėrimai” reflects two layers – the cultural and historical inheritance of the region. There are plenty of facsimiles, historical photographs and archival documents in the magazine. Considerable attention is paid to the representational art of the region; copies of works are published here. Furthermore, the themes of homeland, native homestead, and parting with agrarian culture are frequent here; they are constantly highlighted in most texts published in the magazine: essays, memoirs (M. Karčiauskas, V. Braziūnas, M. Tonkūnas, etc.). Thus, the analysed publication presents not only the past of the Pasvalis area, but the present as well: contemporary artists, scientists, etc., are introduced here. The magazine “Šiaurietiški atsivėrimai” helps to create a distinctive cultural region, and to cherish and develop specific forms of collective commonness. [5B].

ISBN:
9955522518
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/474
Updated:
2013-04-28 15:18:07
Metrics:
Views: 21
Export: