1362 m. Mėlynųjų vandenų mūšio šiuolaikinė mokslinė interpretacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Ukrainiečių kalba / Ukrainian
Title:
1362 m. Mėlynųjų vandenų mūšio šiuolaikinė mokslinė interpretacija
Alternative Title:
650 Mėlynųjų vandenų mūšiui
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija, 2012.
Pages:
112 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
Rytų Europos šalys (Eastern Europe states); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Klajokliai; Sėslūs žemdirbiai; Eurazijos stepės; Aukso Orda; Karinis konfliktas; Gyvulių augintojai; Miškastepės; Ukraina (Ukraine).
EN
Eastern Europe; The Grand Duchy of Lithuania; Nomads; Sedentary farmers; Eurasian steppes; The Golden Orda; Military conflict; Animal herders; Forest steppes.
Summary / Abstract:

LT1362 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo žygis į Aukso ordos valdomą Podolę ir jo kariuomenės pergalė prie Mėlynųjų Vandenų, sutriuškinus trijų Ordos kunigaikščių, tuometinių Podolės žemių valdytojų, karines pajėgas, buvo vienas didžiausių LDK laimėjimų prieš mongolus-totorius. Tačiau apie šį įvykį pasakoja nedaug metraščių. Šiame darbe pristatoma ukrainiečių „litvanisto“, vieno žymiausių Mėlynųjų Vandenų žinovo Felikso Šabuldo atkurta 1362 m. Mėlynųjų vandenų mūšio istorija, pateikiama kritinė mūšio istorinių šaltinių, istoriografijos, jos raidos ir istoriografinių interpretacijų analizė. Darbe teigiama, kad dėl nepakankamo Mėlynųjų Vandenų problemos konkrečių klausimų ištyrimo ir iškreipto bendro jos vaizdavimo, skirtingų, dažnai alternatyvių tyrimo prieigų, 1362 m. Algirdo kariuomenės žygio prie Mėlynųjų Vandenų ir Baltosios pakrantės rezultatų įvertinimai negalėjo būti nei vienareikšmiai, nei adekvatūs. Tradiciškai buvo apsiribojama dviem aspektais: LDK teritorinių laimėjimų nustatymu ir Mėlynųjų Vandenų mūšio įtaka Ukrainos žemių prijungimo prie Lietuvos procesui, nors ir čia būta skirtingų interpretacijų. Be abejo, naujas Mėlynųjų Vandenų problematikos traktavimas reikalauja ir naujo požiūrio į šio Rytų Europos masto įvykį. Autorius teigia, kad įgyvendinti šį sudėtingą uždavinį viename straipsnyje kažin, ar įmanoma, todėl apsiriboja apibrėždamas pagrindines tokio vertinimo sudedamąsias dalis ir iškeldamas klausimą apie 1362 m. kampanijos pasekmes jos tiesioginiams dalyviams – Ukrainos žemių gyventojams, LDK ir Ordos valstybei.

ENIn 1362, the march of Grand Duke Algirdas of Lithuania to Podole ruled by the Golden Horde and the victory of his army at Sinie Vody after overwhelming the military forces of three Horde khans, the rulers of Podole lands of that time, was one of the greatest defeats of the GDL (Grand Duchy of Lithuania) against a Mongol Tatar army. However, only a few chronicles narrate this event. This work presents the history of the Battle of Sinie Vody in 1362, reconstructed by Feliks Shaboldo, a Ukrainian “litvanist” and one of the most well–known experts of Sinie Vody; it also presents critical analysis of the historical documents of the battle, historiography, its development and historiographic interpretations. It is stated in the work that due to insufficient research of particular questions concerning the problems of Sinie Vody, perverted general depiction and different and often alternative research approaches, the evaluation of the results of Algirdas’s march to Sinie Vody and the White Coast could be neither unambiguous nor adequate. Traditionally, two aspects were a limit: estimation of territorial victories of the GDL and the influence of the Battle of Sinie Vody on the process of the Ukrainian land consolidation to Lithuania, though there were different interpretations here. Undoubtedly, a new treatment of Sinie Vody topic also requires new attitude towards the event of Eastern Europe extent. The author states that it is hardly possible to implement this complicated task in one article; therefore, he confines himself to defining major component parts of such evaluation and raising a question about the results of the campaign of 1362 for its direct participants – the inhabitants of the Ukrainian lands, the GDL and the state of Horde.

ISBN:
9786094120343
Related Publications:
Mūšiai viduramžių Lietuvos istorijoje / Tomas Baranauskas. Lituanistica. 2020, Nr. 3, p. 157-188.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47340
Updated:
2022-01-25 15:34:36
Metrics:
Views: 42    Downloads: 1
Export: