Subalansuotos apskaitos modelis ir jo taikymo aspektai Lietuvos įmonėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Subalansuotos apskaitos modelis ir jo taikymo aspektai Lietuvos įmonėse
Alternative Title:
Balanced scorecard and aspects of its application in Lithuanian companies
Keywords:
LT
Subalansuotos apskaitos modelis; Vertinimo rodikliai; Pasirinkimo kriterijai.
EN
The balanced scorecard; Option criteria; Exponential.
Summary / Abstract:

LTPer 14 metų subalansuota apskaita įgavo didelį teorinį ir praktinį populiarumą, įdiegta daugelyje žinomų vakarų įmonių, tačiau dar mažai žinoma ir taikoma Lietuvos įmonėse. Subalansuota apskaita leidžia organizacijoms išsiaiškinti savo strategiją, paversti ją veiksmais, išreikštais skaičiais. Subalansuotos apskaitos modelyje pateikiamos keturios įmonės (organizacijos) perspektyvos: vartotojų perspektyva (kaip vartotojai vertina mus); vidinių verslo procesų perspektyva (kur reikia geriau dirbti už kitus); mokymo ir augimo perspektyva (kaip galima toliau tobulinti savo veiklą); finansinė perspektyva (įmonės veiklos finansiniai rodikliai, kaip mes atrodome akcininkams, ar verta akcininkams investuoti į įmonę). Kiekvienai iš perspektyvų numatomi tikslus nusakantys pagrindiniai rodikliai bei šių rodiklių matavimo būdai, perspektyvų rodikliai siejami tarpusavyje. Lietuvos įmonėse svarbiausiais vertinimo rodikliais tebėra tradiciniai finansiniai rodikliai, kurie buvo žinomi ir vienaip ar kitaip naudojami ir direktyvinės ekonomikos sistemoje. Subalansuotos apskaitos modelio ar atskirų jo variantų taikymas gali tapti svarbiu žingsniu gerinant įmonių valdymo procesus ir įgyvendinant strateginius tikslus. Taikant subalansuotos apskaitos vienokį ar kitokį variantą, tikslinga: taikymo pradžioje pasirinkti nedidelį skaičių rodiklių, kiekvienai perspektyvai 2-3; derinti tarpusavyje finansinius ir nefinansinius veiklos rodiklius; naudoti tiek objektyvius, tiek subjektyvius rodiklius; įvairiems veiklos tikslams numatyti alternatyvius variantus ir rodiklius.

ENThe balanced Scorecard is implemented and used in many of the world's largest corporations, yet it is almost not known and scarcely used in Lithuanian enterprises. The article introduces the balanced scorecard and assesses customer, internal business processes, innovation and learning and financial perspectives and their measures. In order to be competitive in the market economy, Lithuanian enterprises must swiftly employ the modern management approaches. The article presents the preconditions of the balanced scorecard application in the Lithuanian enterprises, the trends, the criteria for the measure selection and emphasises the main priorities for the performance improvement and the selected measures. The balanced scorecard, in conjunction with the functional and coordinated management accounting system, can enhance the realisation of the strategic goals. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4731
Updated:
2014-05-22 14:01:01
Metrics:
Views: 2
Export: