Пруская вайна

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Baltarusių kalba / Belarusian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Пруская вайна
Alternative Title:
Bellum Prutenum
Publication Data:
Мiнск : Прапілеі, 2005.
Pages:
233 p., 32 faks. lap
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Lietuvos lotyniškoji literatūra; Istorinė poema; Žalgirio mūšis; Baltarusių literatūra; Baltarusijos istorija.
EN
Lithuanian literatūre in Latin; Historic poem; Grunwald battle; Belorusian literature; Belorusian history.
Reviews:
Recenzija leidinyje Беларускі гістарычны агляд. 2006, т. 13, сш. 2, p. 460-466
Summary / Abstract:

LTKnygoje publikuojama XVI a. gyvenusio baltarusių poeto, rašiusio lotyniškai, Jano Vislickio poema "Bellum Prutenum“. Publikacija parengta pagal pirmą poemos leidimą, išėjusį Krokuvoje 1516 m. Įvadiniuose straipsniuose straipsnyje tiriama Baltarusijos Renesanso epochos literatūra ir Jano Vislickio kūryba. XVI a. lotynų kalba buvo visuotinai paplitusi magnatų dvaruose, kultūriškai tai sieta su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) aristokratų bei valdovų kilme iš Romos imperijos patricijų. "Bellum Prutenum“ („Prūsų karas“) – žymiausias Jano Vislickio kūrinys, jis priklauso vadinamosios „naujosios poezijos“, kurtos lotynų kalba, laikotarpiui. Jai buvo būdinga antikos siužetų sekimas, tačiau saviti sintaksės ir stiliaus, retorinių figūrų konstravimo bruožai. Vietos autoriai reprezentavo savo istoriją, kultūrą ir papročius. Lotyniškoji kūryba yra organiška baltarusių nacionalinės literatūros dalis. Jano Vislickio vardas literatūros istorikų darbuose pasirodė tik XIX a. pradžioje, bet vėliau jis sulaikė deramo filologų bei literatūrologų įvertinimo. Knygoje tiriama jo biografija, kurios faktų žinoma labai nedaug, aptariamas pirmasis poemos leidimas bei 1516 m. leidinio turinys bei struktūra. „Bellum Prutenum“ – pirmas patriotinis epas, kuriame pateikta Rytų Europai aktuali dinastinė koncepcija, susijusi su Jogailaičių monarchijos programa. Knygoje publikuojama 1516 m. leidinio faksimilė, tekstai lotynų kalba ir vertimas į baltarusių kalbą su plačiais komentarais, pateikiamas antikinių bei viduramžių terminų žodynėlis.

EN“Bellum Prutenum” [Prussian War], a poem by the 16th century Belorussian poet Joannes Vislicensis who wrote in Latin, is published in the book. The publication is prepared in accordance with its first edition published in Kraków in 1516. The introductory articles analyse the literature of the Renaissance in Belorussia and the creative work of Joannes Vislicensis. In the 16th century, Latin was widely spread in the manors of magnates; it was culturally related to the origination of the aristocracy and the rulers of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) from the patricians of the Roman Empire. “Bellum Prutenum” is the most famous work by Joannes Vislicensis; it belongs to the period of the so–called “new poetry” written in Latin. It is characterised by imitating antiquity stories and possessing distinctive features of syntax, style and construction of rhetoric figures. Local authors represented their history, culture and traditions. The Latin creation is an organic part of the Belorussian national literature. The name of Joannes Vislicensis appeared in the works of literature historians only in the beginning of the 19th century; however, later it received proper appreciation from philologists and literaturologists. The book analyses his biography with its very few known facts and discusses the first edition of the poem as well as the content and structure of the publication in 1515. “Bellum Prutenum” is the first patriotic epic where a dynastic conception topical for Eastern Europe and related to the Jagiellonian’s monarchy programme is presented. The book publishes the facsimile of the publication of 1516, Latin texts and translation to Belorussian with extensive comments and a dictionary of antique and medieval terms.

ISBN:
9856329574
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47307
Updated:
2018-12-23 09:59:31
Metrics:
Views: 61
Export: