Liudo Truikio studijų metai : Kaunas, Berlynas, Paryžius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liudo Truikio studijų metai: Kaunas, Berlynas, Paryžius
Alternative Title:
Liudas Truikys' study years: Kaunas, Berlin, Paris
In the Book:
Liudui Truikiui - 100 / sudarė Radvilė Racėnaitė. Kaunas: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2005. P. 50-57
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Dailė / Art; Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTLiudas Truikys 1923 m. įstojo į Kauno Menų mokyklą, kur studijavo tapybą pas Adomą Varną ir Justiną Vienožinskį, tačiau studijų nebaigė. Pasak L. Truikio, teatro dekoraciją kurį laiką jis studijavo savarankiškai, o nuo 1934 m. Berlyne ir Paryžiuje. Berlyne, dailininko teigimu, jis studijavo techninę scenos dalį Siemenso ir Hagerdorno teatro aparatūrų fabrikuose ir praktiškai susipažino su didžiosiomis Berlyno, Drezdeno ir Miuncheno scenomis. O Paryžiuje privačiai studijavo pas prof. Paulį Coliną ir praktiškai susipažino su Paryžiaus scenomis. Straipsnio autorė ieško dokumentinių šių faktų įrodymų, tyrinėja iš kur galėjo kilti L. Truikio meninės idėjos, kokie dalykai jam imponavo jaunystėje.Reikšminiai žodžiai: Moderni Lietuvos dailė; Scenografija; Modern Lithuanian visual art; Stage design; L.Truikys.

ENLiudas Truikys entered Kaunas Art School in 1923, where he studied painting and was taught by Adomas Varnas and Justinas Vienožinskis, however, he did not graduate. According to L. Truikys, for some time he studied theatre scenography self-sufficiently, and, from 1934, in Berlin and Paris. According to Truikys, in Berlin he studied the technical part of the stage at Siemens and Hagerdorn theatre equipment plants and had the opportunity to get familiarized with the big scenes of Berlin, Dresden and Munich. In Paris he received some private education by Professor Paul Colin and got familiarized with the Paris scenes. The author of the article searches for documentary evidence of the facts and makes attempts to investigate where L. Truikys’s artistic ideas might have come from and what were the things that interested him in his youth.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4730
Updated:
2020-10-12 21:44:36
Metrics:
Views: 20
Export: