Promoting creativity of primary school pupils during music lessons

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Promoting creativity of primary school pupils during music lessons
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity; Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music; Pradinis ugdymas / Primary education.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais intensyviai ieškoma pedagoginio proceso efektyvinimo kelių ir būdų. Vienas iš perspektyviausių - mokymo proceso aktyvinimas, skatinant pačių mokinių kūrybines galias. Kūrybinės žmogaus galios gali pasireikšti įvairiose veiklos srityse: mene, moksle ir kt. Svarbu laiku įžvelgti ir kryptingai ugdyti kūrybinius gebėjimus. Vaikų raidos požiūriu labai svarbu, kad kūrybiškumo ugdymas prasidėtų jau ankstyvojoje vaikystėje. Bendrojo lavinimo mokykloje kūrybiškumo ugdymui palankiausias yra jaunesnysis mokyklinis amžius, nes pradinukai yra ypatingai žingeidūs, imlūs ir išradingi. Juos lengva sužadinti kūrybinei veiklai. Muzikinė veikla yra ypatingai palanki terpė vaiko kūrybiškumui skleistis. Gerai organizuotas, kryptingas mokymo procesas muzikos pamokoje sukuria palankias sąlygas ir tampa esminiu mokinių kūrybinio ugdymo veiksniu. Tačiau mūsų atliktas tyrimas parodė, kad dauguma mokytojų, ypač neturinčių specialaus muzikinio pasirengimo, kūrybiškumo dar nepripažįsta kaip vieno iš esminių muzikinio ugdymo principų ir linkę kūrybines užduotis naudoti epizodiškai, tik pamokos paįvairinimui. Tai sumenkina muzikos kaip meno supratimą ir įprasminimą savyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kūrybiškumas; Muzikinis ugdymas; Muzikinė veikla; Pradinė mokykla; Creativity; Musical activities; Musical education; Primary school.

ENThe article reveals the significance of promoting children's creativity at the junior school age and some specific features of that process. The role of the teacher of music in encouraging creative self-expression of pupils is discussed. The results of an experiment conducted with the aim of establishing attitudes of primary school teachers towards the promotion of creativity in music lessons is reviewed. [From the publication]

ISBN:
9955418494
Related Publications:
Muzikos pedagogika / Zenonas Rinkevičius. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. 251 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47292
Updated:
2019-02-25 18:38:26
Metrics:
Views: 17
Export: