Czytelnictwo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Czytelnictwo
Keywords:
LT
18 amžius; 16 amžius; Knygos / Books; Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama skaitomumo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVIII a. analizė. Tradiciškai skaitomumo tyrimo problematika apima rašto atsiradimą ir vystymąsi, visuomenės mokymąsi skaityti ir rašyti mokyklų istorijos (švietimo) kontekste, knygos formos keitimosi įtaką visuomenės skaitomumui (rankraštinės ir spausdintos knygos technika), knygų platinimui visuomenėje, atskirų visuomenės luomų skaitymo repertuarui, leidyklų statistikai, skaitomumo reguliavimui (cenzūrai). Turint omenyje minėtą tematiką ir bandant atsakyti į klausimus, kas, ką ir kur skaitė, straipsnyje susitelkiama ties skaitomumo fenomeno kultūrologinėmis problemomis, išaiškinama skaitymo motyvacija ir aptariama socialinės aplinkos įtaka skaitomumo tipologijai. Bandoma atsakyti į klausimą, kaip ir kokiu tikslu žmonės skaitė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Šis klausimas nagrinėjamas analizuojant skaitytojų paliktus įrašus knygose: marginalijas, glosas, paratekstus.Reikšminiai žodžiai: Skaitymas; Kultūra; Raštingumas; Lektūra; Knygynai; Knygos.

ENThe article provides the analysis of level of reading in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th – 18th century. Traditionally the topic of studies of level of reading covers the emergence and development of post, learning to read and write within the society in the context of history of schools (education), the influence of changes of book forms (manuscripts and printed books) to the level of reading within the society, dissemination of books within the society, the repertoire of individual castes of the society, printing house statistics and regulation of reading (censorship). Taking into consideration the aforementioned topics and attempting to answer the questions who read and what and where the reading took place, the article focuses the attention to the culturologic problems of the reading phenomenon, explains the motivation for reading and discusses the influence of social environment to the typology of reading. Attempts are made to answer the question how people read in the Grand Duchy of Lithuania and for what purpose. The issue is examined when analyzing the records in the books, left by readers: marginalia, gloss and lemmas.

ISBN:
8324205497
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4727
Updated:
2020-10-11 17:53:53
Metrics:
Views: 20
Export: