Terorizmo globalumas: žvilgsnis iš Lietuvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Terorizmo globalumas: žvilgsnis iš Lietuvos
Alternative Title:
Globality of Terrorism: a View from Lithuania
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2005, t. 3, p. 11-38
Keywords:
LT
Suomija (Finland); Lietuva (Lithuania); Religija / Religion; Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTNors Lietuva jau daugiau nei treji metai yra tarptautinės antiteroristinės koalicijos narė, susidurianti su visais su tuo susijusiais iššūkiais (tiek papildomais tarptautiniais įsipareigojimais, tiek naujomis grėsmėmis savo saugumui), terorizmo studijos joje dar tebėra embriono stadijoje. Lietuviškai terorizmo fenomeno tematika rašančių autorių praktiškai nėra. Tad nėra ir šios srities studijų diskurso. O tai reiškia, kad nėra susiformavusios terminijos ir nusistovėjusių akademinės kalbos sąvokų, leidžiančių giliau pažvelgti ne tiek į terorizmo kaip reiškinio prigimtį (tai pasaulyje daroma jau ne mažiau kaip keturis dešimtmečius), kiek į terorizmo sampratą čia, Lietuvoje. Terorizmą skatinančios priežastys, teroristų motyvacija bei tikslai, grėsmių realumo suvokimas ir pasirengimas su jomis dorotis tiek valstybiniu, tiek visuomeniniu lygmeniu – visa tai yra šio straipsnio objektas. Nors straipsnyje nesiekiama atlikti lyginamosios Lietuvos ir kitų valstybių situacijos bei praktikos analizės, atvejis nagrinėjamas tarptautinio terorizmo bei visuotinės antiteroristinės kampanijos kontekste. Šiame straipsnyje savotiškas šablonas buvo nesena (2004 m. pavasarį paskelbta), Suomijos Tarptautinių reikalų instituto užsakyta Tobio Archerio (Toby Archer) studija International Terrorism and Finland, kurioje nuosekliai aptariama terorizmo grėsmė Suomijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Terorizmas; Teroristai; Islamas; Teroristinė organizacija; Religija; Tororism; Terorist; Islam; Teroristic organisation; Religion.

ENAlthough it has been three years since Lithuania is a member of antiterrorist coalition and faces all related challenges (both additional international responsibilities and new threats for their safety), terrorism studies are still at the initial stage. There are practically no authors that would write on terrorism phenomenon in Lithuanian. Thus, there is no study discourse of this area. And this means that there is no formulated terminology and established academic lingual concepts that would allow a more in depth analysis of origin of terrorism as a phenomenon (it has been done in the world for no less than four decades) as well as the concept of terrorism in Lithuania. Causes that encourage terrorism, motivation and aims of terrorists, perception of threat reality and readiness to deal with them both on the state and public level—all of this is the object of the article. Although the article does not aim making a comparative analysis of situations of Lithuania and other states, the case is analysed in the context of international terrorism and universal antiterrorist campaign. The recent Toby Archer study International Terrorism and Finland (announced in spring of 2004) commissioned by the Finnish International Affairs Institute and discussing terrorism threat to Finland was used as a template.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4725
Updated:
2018-12-17 11:38:52
Metrics:
Views: 30    Downloads: 2
Export: