Biblioteki

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Biblioteki
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Knygos / Books; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bibliotekos ir jų funkcijos nuolat keitėsi. Jų pobūdžiui, paskirčiai ir rinkiniamas įtakos turėjo renesanso, baroko, apšvietos idėjos, visuomenės etninė įvairovė ir visoje vakarų Europoje vykstantys pokyčiai. Pravoslavų knygos kultūra viduramžiais ir renesanso epochoje buvo gana turtinga – Lietuvos bibliotekose saugoma apie 150 rankraštinių evangelijų, psalmynų, šventųjų aprašymų ir kt. Straipsnyje aptariamos katalikų bibliotekos, siekiančios XIX amžių, taip pat protestantų, pasaulietinės bibliotekos, tautinių mažumų ir kitų religinių konfesijų bibliotekos.Reikšminiai žodžiai: Bibliotekos; Knygos kultūra; Knygos; Vienuolynai; Rinkiniai; Knygų rinkiniai.

ENThe libraries of the Grand Duchy of Lithuania and their functions underwent continuous changes. Their character, purpose and collections were influenced by ideas of the Renaissance, Baroque and Enlightenment periods, ethnic diversity of the society and the changes, which were going on throughout the Western Europe. The Orthodox literary culture was rather rich in the medieval ages and during the Renaissance – about 150 manuscript gospels, psalm-books, descriptions of saints, etc., are stored in Lithuanian libraries. The article discusses the Catholic libraries reaching as far as the 19th century, as well as libraries of Protestants and other religious confessions and secular libraries of national minorities.

ISBN:
8324205497
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4724
Updated:
2013-04-28 16:07:40
Metrics:
Views: 17
Export: