Kelių kraštovaizdžio vertinimo ir formavimo nuostatos Lietuvos ir užsienio šalių teisės aktuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kelių kraštovaizdžio vertinimo ir formavimo nuostatos Lietuvos ir užsienio šalių teisės aktuose
Alternative Title:
Attitudes of road landscape assessment and formation in Lithuanian and foreign legislation
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2013, Nr. 1 (62), p. 211-226
Keywords:
LT
Estetinė kokybė; Keliai; Kelias; Kelių kraštovaizdis; Kraštovaizdis; Teisės aktai; Teritorijų planavimas.
EN
Aesthetic quality; Landscape; Legislation; Road; Road landscape; Territory planing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parengtas remiantis Aplinkos ministerijos užsakymu rengiamomis „Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo gairėmis automobilių keliams ir geležinkeliams“. Viena iš gairių užduočių – integruoti Lietuvos Respublikos politikos nuostatas ir kitus su kraštovaizdžio apsauga bei tvarkymu susijusių teisės aktų reikalavimus į kelių plėtros sistemą. Šiai užduočiai įgyvendinti atlikta Lietuvos ir užsienio šalių teisės aktų ir norminių dokumentų analizė, suformuluotos pagrindinės problemos, pasiūlyti konfliktų sprendimo būdai bei Lietuvos teisės aktų pakeitimai. [Iš leidinio]

ENPaper is prepared according to the ‘Landscape protection and management guidelines for roads and railways’ under the order of the Ministry of Environment. One of the tasks of these guidelines is to integrate the attitudes of the politics of Lithuanian Republic and the requirements of legislation which is related to landscape protection and management into the road development system. To implement this task the analysis of Lithuanian and foreign normative documents was carried out, the main problems were formulated, the ways of solving the conflicts and changes of some Lithuanian legislation were proposed. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Aplinkos teisė : Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais / Rasa Ragulskytė Markovienė. Vilnius : Eugrimas, 2005. 362 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47216
Updated:
2019-01-12 17:46:52
Metrics:
Views: 66    Downloads: 1
Export: