Abortas kaip socialinė problema: prevencijos poreikio aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Abortas kaip socialinė problema: prevencijos poreikio aspektas
Alternative Title:
Abortion as a social problem: the need for prevention aspect
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2013, Nr. 1 (62), p. 147-167
Keywords:
LT
Abortas; Lytiškumo ugdymas; Lytiškumo ugdymas, prevencija, priešabortinis konsultavimas; Nėštumo nutraukimas; Nėštumo nutraukimas, abortas, socialinė, psichologinė, švietėjiška pagalba, Lytiškumo ugdymas, prevencija, priešabortinis konsultavimas; Priešabortinis konsultavimas; Socialinė, psichologinė, švietėjiška pagalba,.
EN
Abortion; Abortion, social, educational and psychological help, sexuality education, prevention, preabortion, Counselling; Counselling; Prevention, preabortion; Sexuality education; Social, educational and psychological help, sexuality education, prevention, preabortioncounselling.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas aborto reiškinys teoriniu aspektu, empiriškai analizuojamos grupės moterų aborto pasirinkimo priežastys, prevencijos poreikis. Statistiniai duomenys rodo, kad aborto problema Lietuvai yra aktuali, todėl svarbu, kad jai būtų skiriamas reikiamas dėmesys. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse įstatymiškai įteisinta kompleksinė pagalba (psichologinė, socialinė, teisinė, materialinė) nėščioms moterims, atsidūrusioms krizinėje padėtyje ir ketinančioms nutraukti nėštumą, gali būti geros praktikos pavyzdžiai mūsų šaliai. Empirinis tyrimas parodė tiek pirminės, tiek antrinės prevencijos būtinumą – vaikų ir suaugusiųjų lytiškumo ugdymo ir visuminės konsultacinės švietėjiškos pagalbos bei kompleksinių paslaugų šeimai poreikį. [Iš leidinio]

ENPaper analyses the phenomenon of abortion both from the theoretical aspect and empirically analysing the reasons for choosing abortion by a group as well as the need for prevention. The statistical data confirm that the problem of abortion is pertinent to Lithuania therefore it is important to dedicate the appropriate attention. In some EU states the complex assistance (psychological, social, juridical, and material) to pregnant women, who find themselves in a crisis and intend to terminate the pregnancy, is legitimized and it can be an example of good practise for our country. The empirical research has shown that there is a necessity of both primary and secondary prevention, i.e. sexual education of both children and adults and overall counsel-educative assistance, as well as the need for complex services to the family. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47212
Updated:
2018-12-17 13:34:06
Metrics:
Views: 59    Downloads: 19
Export: