Jons Vaitkus : (dz. 1944)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Latvių kalba / Latvian
Title:
Jons Vaitkus: (dz. 1944)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Teatras; Režisūra; Theatre; Theatre directing.
Keywords:
LT
Aktorinis menas. Režisūra. Scenografija. Teatras / Acting art. Direction. Scenography. Theater.
Summary / Abstract:

LTJonas Vaitkus (g. 1944 m.) yra vienas žymiausių Lietuvos režisierių. Skirtini trys jo kūrybos laikotarpiai. Pirmasis susijęs su Kaunu, kai jis buvo Kauno valstybinio dramos teatro režisierius (1975–1988 m.; nuo 1978 m. vyriausiasis režisierius). Antrasis – su Vilniaus valstybiniu akademiniu dramos teatru (1990–1995 m.) Vėliau Jonas Vaitkus – režisierius be savo teatro. Dėsto Lietuvos muzikos akademijoje, stato operas Lietuvos valstybiniame operos ir baleto teatre, dirba užsienio šalyse (Norvegijoje, Rusijoje, Japonijoje). Daugelio tarptautinių ir Lietuvos festivalių, Lietuvos valstybinės (1987 m.) ir nacionalinės (2004 m.) premijų laureatas. Dar ankstyvuoju Jono Vaitkaus kūrybos laikotarpiu išryškėjo jo savitumas. Kaip ir kiti, jis gerai susipažinęs su rusų ir užsienio klasika bei gyvenamojo laikotarpio dramaturgija. Bet iš 28 jo pastatymų Kaune net 8 – lietuvių autorių. Jonas Vaitkus juos stato nauja modernia forma, atsisakydamas pseudo romantikos ir patetinio deklamavimo. VIII deš. pab. – IX deš. pr. Kauno teatras tapo labai populiarus. Jonas Vaitkus nebijojo eksperimentuoti, žinojo, kaip reikia dirbti, vengė bet kokio kopijavimo. Kaip bebūtų, ilgas buvimas tame pačiame kolektyve, išvargino režisierių. Permainų troškimas sutapo su Lietuvos valstybės atkūrimu ir pasikeitimais Vilniaus akademiniame dramos teatre, kuris su Vaitkumi siejo poreikį radikaliai atsinaujinti. Per beveik trisdešimtį profesinės veiklos metų Jonas Vaitkus demonstravo tvirtą ir aiškų teatro supratimą ir, stengdamasis išlikti ištikimas jaunystės idealams, nenuilstamai kovojo su rutina ir abejingumu.

ENJonas Vaitkus (born 1944) is one of the most well-known Lithuanian directors. Three periods of his work are distinguished. The first one is related to Kaunas, where Vaitkus was the director at Kaunas Drama Theatre (in 1975–1988; in 1978 he became the head director). The second period is related to Vilnius National Academic Drama Theatre (in 1990–1995). Afterwards Vaitkus became a director without a theatre. He gives lectures at Lithuanian Academy of Music and Theatre, stages operas at Lithuanian National Opera and Ballet Theatre, works in foreign countries (Norway, Russia and Japan). Vaitkus is a winner of different awards at international and Lithuanian festivals and the laureate of Lithuanian State Award (in 1987) and Lithuanian National Award (in 2004). The peculiarity of Vaitkus’s creative already manifested in his early works. He is well familiarized with the Russian and foreign classic works and the dramaturgy of his period. However out of his 28 staged plays in Kaunas, even 8 were those by Lithuanian authors. Jonas Vaitkus stages the plays in a new modern form, refusing the pseudo-romanticism and pathetic recitation. In the end of the seventies – beginning of the eighties Kaunas theatre was very popular. Jonas Vaitkus was not afraid of experiment, he knew how to work and avoided any replication. Nevertheless being in the same collective tired the director. His desire for change coincided with the reinstatement of independence and the changes in Vilnius Academic Drama Theatre, which manifested in the need for radical change. During the almost thirty years of his professional activities Jonas Vaitkus demonstrated a strong and clear understanding of theatre and, by attempting to remain loyal to the ideals of his youth, tirelessly fought the routine and apathy.

ISBN:
9984-38-114-5
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4720
Updated:
2013-04-28 16:07:38
Metrics:
Views: 15
Export: