Inovacijų diegimo Lietuvos ūkininkų ūkiuose motyvai ir barjerai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovacijų diegimo Lietuvos ūkininkų ūkiuose motyvai ir barjerai
Alternative Title:
Motives and barriers of using innovations by Lithuanian farmers
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2013, Vol. 35, no. 1, p. 140-149
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Inovacija; Inovacijų politika; Konkuravimo strategijos; Maisto rinka; Žemės ūkis
EN
Agriculture; Competitive strategy; Food market; Inovation; Inovation policy
Summary / Abstract:

LTBesikeičiančios maisto vartojimo tendencijos plečia rinkos, pateikiančios vartotojui aukštos mitybinės vertės, sveikatą stiprinančius ir natūralius maisto produktus, dalį ir didina inovacijų vaidmenį šiuolaikiniame žemės ūkio raidos etape. Ypač svarbios tampa organizacinės inovacijos, padedančios formuoti naujas lokalias maisto produktų rinkas. Straipsnio tikslas – ištirti inovacijų diegimo motyvus ir barjerus Lietuvos žemės ūkyje bei pateikti pasiūlymus inovacijų politikai formuoti, atsižvelgiant į augančią organizacinių inovacijų, kaip naujo ūkininkavimo sėkmės veiksnio, reikšmę. Straipsnyje pateikiami tyrimo, atlikto 2012 m., rezultatai. Tyrimo metu buvo apklausta 1100 Lietuvos ūkininkų, išsiaiškinti inovacijų diegimo motyvai ir barjerai, įvertintas bendras inovatyvumo lygis šalies žemės ūkyje ir kiek prie to prisideda įvairios mokslo, verslo ir valdžios institucijos. Inovacijų diegimo motyvai ir barjerai skiriasi ūkiuose, įgyvendinančiuose skirtingas konkuravimo strategijas. Inovacijų politikos Lietuvos žemės ūkyje formuotojams rekomenduojama paramos priemones diferencijuoti atsižvelgiant į mažiausių sąnaudų ir diferenciacijos konkuravimo strategijas įgyvendinančių ūkininkų poreikius. [Iš leidinio]

ENChanging food consumption patterns have influenced market share in food production. More consumers are requesting high nutritional value products, natural food and food products supporting health. These changes increased the role of innovations in agriculture in post-industrial development stage. Organizational innovations play the most important role by helping to form new local food market. Lithuanian Institute of Agrarian Economics in 2012 conducted a research based on the survey on innovations in Lithuanian agriculture. 1100 respondents participated in the survey. Data analysis was used to identify motives and barriers for applying innovations at the farms, to define overall level of innovations in agriculture and how various institutions as research, business and public institutions contribute to spreading innovation techniques. The research results revealed that motivation and barriers for applying innovation differs at the farms implementing cost leadership or differentiation strategy. Policy makers of the innovation policy should differentiate policy measures based on the competitive strategies used in the farm. [From the publication]

ISSN:
1822-6760, 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47174
Updated:
2018-12-17 13:33:57
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: