Galia ir derybos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Galia ir derybos
Alternative Title:
Power and Negotiations
In the Journal:
Politologija. 2005, Nr. 1 (37), p. 26-54
Keywords:
LT
Tarptautiniai santykiai / International relations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – pristatyti teorinį analizės modelį, kurį pasitelkus būtų galima analizuoti tarptautines derybas ir prognozuoti jų baigtį. Straipsnyje teigiama, kad svarbiausias derybų procesą ir baigtį lemiantis kintamasis yra derybinė galia. Tačiau derybinė galia yra sunkiai konceptualizuojama sąvoka. Straipsnyje ši problema sprendžiama pasitelkus struktūrinį derybų analizės modelį, kuriuo remiantis derybinė galia yra suprantama kaip derybų struktūrinių elementų, tokių kaip derybų šalys ir jų interesai, šalių pasipriešinimo taškai bei galimų susitarimų zona, išraiška. Pagal tokią sampratą derybinę galią lemia ne tiek materialūs valstybės ištekliai apskritai ar kiti tiesioginio vaidmens derybose nevaidinantys galios šaltiniai, kiek tam tikri konkretūs, nuo nagrinėjamo klausimo specifikos ar kitų aplinkybių priklausantys struktūriniai elementai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Galia; Derybos.

ENThis article’s objective is to present the theoretical analysis model which can be used to analyze international negotiations and to forecast their outcome. The article maintains that the most important variable that determines the negotiations process and its outcome is negotiation power. Negotiation power, however, is a concept that is difficult to conceptualize. This article explains that using the structural negotiations analysis model, according to which the negotiation power is understood as a manifestation of the structural elements of negotiations, such as parties to negotiations and interests, resistance points of the parties, and zones of possible agreements. According to this concept, negotiation power is determined not so much by the material resources of a country in general or other sources of power that do not play a direct role in negotiations, but by certain concrete structural elements that depend on the specifics of the deliberated issue or other circumstances.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4716
Updated:
2020-12-17 21:32:04
Metrics:
Views: 33    Downloads: 6
Export: