Die Erste litauisch-deutsche Ausgabe des Poems das Jahr in vier Gesängen von Kristijonas Donelaitis aus dem Jahre 1818

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Die Erste litauisch-deutsche Ausgabe des Poems das Jahr in vier Gesängen von Kristijonas Donelaitis aus dem Jahre 1818
Alternative Title:
The First Lithuanian-German Publication of Kristijonas Donelaitis’ "The Seasons” in 1818
In the Journal:
Marginalien. 2006, Heft 1, p. 42-53
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Leidyba / Publishing; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature.
Summary / Abstract:

LTKristijono Donelaičio poema „Metai“ tyrinėjama jau beveik du šimtus metų. Pirmieji tyrėjai buvo Karaliaučiaus universiteto profesoriai Liudvikas Rėza ir Ferdinandas Neselmanas. Lietuvių tyrimai prasidėjo XX a. Juose produktyviai reiškėsi Leonas Gineitis, Albinas Jovaišas, Vincas Kuzmickas ir kiti filologai. Šiame straipsnyje analizuojama pirmosios „Metų“ publikacijos, išleistos atskira knyga, istorija. Tyrimo metu nustatyta, kad leidimo organizatorius Rėza lėšas sukaupė prenumeratos būdu. Abonentai daugiausia buvo Prūsijos universitetų filologai, dvasininkai, mokytojai, valdininkai, kiti literatūros mėgėjai. Knygą išspausdino žinoma Hartungo spaustuvė Karaliaučiuje. Ji išleista kokybiškame olandiškame popieriuje, gerai apipavidalinta, greičiausiai ne didesniu kaip 500 egzempliorių tiražu, nes jis buvo labai greitai išparduotas. Knyga prekiauta Gumbines, Karaliaučiaus ir Tilžės knygynuose, kaina buvo aukšta. „Metus“ prezentavimo tikslu Rėza nusiuntė žymiems vokiečių rašytojams ir filologams. Įrodymas, kad „Metai“ buvo aukštai įvertinti, yra recenzijos literatūros žurnaluose, Jakobo Grimmo egzempliorius su rankraštinėmis pastabomis. Recenzijų pasirodė ir Rytų Prūsijos laikraščiuose. Iki mūsų dienų išliko apie 20 pirmojo leidimo „Metų“ egzempliorių, iš kurių dalis yra defektuoti. Knyga labai vertinama bibliofilų. Jos antikvarinė kaina yra labai didelė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Literatūra; Mažoji Lietuva; Poemos; Leidyba; Lithuanian literature; Little Lithuania; Poem; Publishing.

ENKristijonas Donelaitis’ long poem “The Seasons” has been researched for nearly 200 years. The first researchers were University of Königsberg Professor Ludwig Rhesa and Professor Ferdinand Nesselmann. Research by Lithuanians started in the 20th century. Leonas Gineitis, Albinas Jovaišas, Vincas Kuzmickas and other philologists stood out for their productive work. This article analyses the history of first publication of “The Seasons” published as a separate book. During the research it was determined, that the organiser of its publishing, Rhesa, had collected funds with subscriptions. The subscribers were most Prussian university philologists, spiritual leaders, teachers, civil servants, and other literature lovers. The book was printed by the famous Hartung printing house in Königsberg. It was published on quality Dutch paper, well-designed, with a printing run of most probably no more than 500 copies, because it was sold out quickly. The book was sold in bookstores in Gumbinnen, Königsberg and Tilsit, and the price was high. Rhesa sent copies of “The Seasons” to famous German writers and philologists with a goal of wider recognition for the book. The proof that “The Seasons” was well-received, were the reviews in literature journals, and Jakob Grimm’s copy with manuscript notes. Reviews appeared also in Eastern Prussian newspapers. Today only about 20 copies of the first edition of “The Seasons” have survived, a part of which have been damaged. The book is high regarded by bibliophiles. Its antique bookstore price is very high. [From the publication]

ISSN:
0025-2948
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4713
Updated:
2014-06-26 18:20:28
Metrics:
Views: 19
Export: