Kaliningrad, otage géopolitique de la Russie : un point de vue lituanien

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
Kaliningrad, otage géopolitique de la Russie: un point de vue lituanien
In the Journal:
Le Courrier des pays de l'Est. 2005, no. 1048, p. 30-39
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Karinės organizacijos. NATO / Military organizations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje žvelgiant iš Lietuvos perspektyvos nagrinėjama Kaliningrado srities kaip Rusijos geopolitinio įkaito problema. Dėl ypatingos geopolitinės Kaliningrado padėties po Šaltojo karo kilo klausimas, ar ši sritis taps karine tvirtove, ar ekonominiu tiltu tarp Rusijos ir Vakarų. Optimistinio scenarijaus atstovų požiūriu, Kaliningrado ateitis priklauso nuo Rusijos ir Europos Sąjungos (ES) gebėjimo dialogo keliu peržiūrėti šios politinės erdvės organizavimo principus skatinant deteritorializaciją, tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir daugiašalius įsipareigojimus. Tačiau toks scenarijus neatsižvelgia į šio geopolitinio darinio vaidmenį Rusijos vidaus politikoje. Žvelgiant istoriškai, Kaliningrado sritis – teritorinė anomalija (eksklavas), bet stebina tai, jog Rusija nėra aiškiai apibrėžusi savo politikos šio eksklavo atžvilgiu. Kita vertus, žvelgiant iš Lietuvos pozicijų, siekdama stiprinti suverenų integralumą ir reikšdama didžiosios valstybės pretenzijas, Rusija pavertė Kaliningradą geopolitiniu įkaitu naudodamasi juo, kad apsunkintų euroatlantinę integraciją. Maskva pavertė Kaliningradą poveikio priemone santykiuose su Vakarais, ir NATO bei ES plėtros procesai tai puikiai atspindi. Vidaus politikoje Rusija apsiriboja vilties palaikymu, nesiimdama konkrečių veiksmų. Kaliningradas turėjo ypatingosios ekonominės zonos statusą, kuris praktikoje neveikė, nes Maskvai buvo svarbesni centro, visų pirma, karinio-pramoninio komplekso interesai. Rusijos veiksmai pavertė eksklavą „aukštosios“ politikos galvosūkiu, tad bus matyti, kaip ilgai įkaito mechanizmas liks veiksmingas.Reikšminiai žodžiai: Geopolitika; Kaliningradas; Kaliningradas, Rusija; Laisvoji ekonominė zona; NATO; Free economic zone; Geopolicis; Kaliningrad; Lithuania; NATO.

ENThe article analyses the Kaliningrad region’ as the geopolitical hostage of Russia form the perspective of Lithuania. Because of the specific geopolitical situation of Kaliningrad after the Cold War, a new question has risen if this region will become a military fortress or an economic bridge between Russia and the West. In the optimistic point of view, the future of Kaliningrad depends on Russia and the European Union (EU) and their ability to review this political area and its organizational principals using dialogue and promoting de-territorialization, cross-border cooperation and multilateral commitments. However, this scenario does not take into a consideration the importance of this region to the Russian internal politics. From the historical perspective, Kaliningrad region is a territorial anomaly (exclave), but what is more surprising is that Russia has not clearly defined its policy in regards to this exclave. On the other hand, from the perspective of Lithuania, while aiming to strengthen the sovereign integrity and by expressing the claims of The Great State, Russia has turned Kaliningrad into a geopolitical hostage, using it to complicate the Euro-Atlantic integration. Moscow has turned Kaliningrad into an instrument of pressure in relations with the West, and this can be seen in the process of expansion in NATO and the EU. In the internal politics, Russia is limited to the support of hope without taking any concrete actions. Kaliningrad had a status of a special economic zone that did not work in practice because Moscow saw the interest of the central and first of all military-industrial complex as more relevant. The actions of Russia have turned the exclave into a ‘higher’ political puzzle and it will be seen in the future how long this hostage mechanism will stay affective.

ISSN:
0590-0239
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4712
Updated:
2016-07-20 22:35:15
Metrics:
Views: 27
Export: