Politikos ir islamiškosios Davos susiliejimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politikos ir islamiškosios Davos susiliejimas
Alternative Title:
Blending of politics and the islamic Da'wa
In the Journal:
Politologija. 2005, Nr. 2 (38), p. 91-122
Keywords:
LT
Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTDava savo kaip religinio kvietimo prasme yra sena kaip pats islamas: ji atsirado kartu su Koranu. Tačiau šventojoje musulmonų knygoje nėra tikslių šio žodžio prasmių, paaiškinančių davos vietą islamiškojoje paradigmoje. Taip pat nėra faktų, kad Muchamedas būtų jį tiksliai išaiškinęs – chadysų (Muchamedui priskiriamų veiksmų ir ištarų) sąvaduose apskritai nepateikiamas nė vienas davos apibrėžimas. Visgi dava egzistuoja kaip žodis ir prasmė. Šio straipsnio objektas yra islamiškosios davos ir politikos tarpusavio ryšys tiek teoriniu, tiek praktiniu lygiu. Ir nors Korane niekur tiesiogiai neduodama suprasti, kad dava gali būti tapatinama su politine veikla, musulmonai pavertė ją savo politinės teorijos (susiedami davą su džihadu) ir gyvenimo (vartodami davos sąvoką savo politinėse darbotvarkėse) dalimi. Tad bendrai paėmus, islamiškosios davos ir politikos susiliejimas buvo būdingas per visą musulmonų istoriją, nors praktiniai to padariniai įvairiais amžiais skyrėsi. Todėl islamiškoji dava vienodai nusipelno tiek religijotyrininkų, tiek politikos mokslininkų dėmesio, nes ji visiškai netelpa nė į vieną šių sričių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dava; Islamas; Reislamizacija; Dava; Islam; Reislamisation.

ENDava (in the Arabic language) in the sense of a religious address is as old as Islam itself: It came into existence together with the Koran. However, the sacred Muslim book does not have the exact meaning of this word that would explain the place of Dava in the Islamic paradigm. There are also no facts proving that Muhammad had given a specific explanation of it, in the Chadys summary (the actions are quotes ascribed to Muhammad) there is not a single definition of dava presented. But dava exists in both word and meaning. The subject of this article is the interrelationship between the Islamic dava and politics on theoretical and practical levels. And even though in the Koran there is no direct implication that dava can be identified with political activities, Muslims have turned it into a part of their political theory (linking davą and jihad) and life (using the concept of dava in their political agenda). Thus, generally speaking, the fusion of the Islamic dava and politics has been characteristic through the entirety of Islamic history, even though practical consequences of this in various ages were different. This is why the Islamic dava had earned the attention of the religious researches and political scientists, because it does not fully fit into either of these fields.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4708
Updated:
2018-12-20 23:06:34
Metrics:
Views: 41    Downloads: 12
Export: