Analysis of relations among a child, one's private interior, place identity in the context of socialisation and education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of relations among a child, one's private interior, place identity in the context of socialisation and education
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2006, Nr. 5, p. 102-109
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga / Environmental protection; Socializacija / Socialization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama vaiko ir jo privataus interjero (šiuo atveju vaiko privatus interjeras yra pagrindinis ir išskiriamas iš kitų aplinkų) sąveika. Šiam darbui pasirinktas vienas aspektas – aplinkos, kaip vaiko ir jo privataus interjero sąveikos, identifikavimas. Aptariami įvairūs aplinkos identifikavimo aspektai: konceptas, aplinkos identifikavimo sudėtingumas, vaiko asmenybės vystymasis bei praktiniai šio proceso aspektai. Atskleidžiama vaiko aplinkos ir asmenybės sąveika. Kad būtų lengviau suvokti, kaip privatus interjeras veikia aplinką, analizuojami skirtingi vaiko aplinkos variantai. Straipsnio tikslas – atskleisti vaiko, aplinkos, privačios namų erdvės ir jo / jos privataus interjero svarbą socializacijai ir ugdymui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vaikai; Aplinka; Privatus interjeras; Vietos identiškumas; Socializacija ir ugdymas; Child; Environment; Private interior; Place identity; Socialization and education.

ENIn the article interaction between child and his private interior (private interior is the main in this case and singled out from other kinds of child environments) is analyzed. One aspect: place identity as part of relations between child and his private environment is chosen for the research. Different aspects of place identity are discussed: concept, complexity of place identity, development of child’s identity and practical aspects of this process. Place identity and personal identity of a child are revealed. In order to understand how private interior makes influence on place identity, analysis of all kinds of child environments is carried out. The main goal of the article is to show connections between a child, environment, private home environment and his/her private interior in the context of socialization and education. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4706
Updated:
2018-12-20 23:09:23
Metrics:
Views: 20
Export: