Dalykinė integracija : integruoti tiriamieji ir projektiniai geografijos darbai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dalykinė integracija: integruoti tiriamieji ir projektiniai geografijos darbai
Alternative Title:
Subject integration: integrated geography research and project works
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2012, Nr. 1 (33), p. 29-34
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dalykinė ir bendroji kompetencija; Dalykų integracija; Mokymo(si) stilius; Mokymo(si) strategija; Tiriamoji ir projektinė veikla; Learning style; Research and project activity; Subject and common competence; Subject integration; Teaching/learning strategy.
Keywords:
LT
Dalykinė ir bendroji kompetencija; Dalykų integracija.
EN
Learning style; Research and project activity; Subject and common competence; Subject integration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos geografijos dalyko integracijos galimybės ir privalumai, siekiant tobulinti ugdymo procesą bendrojo lavinimo mokykloje. Mokymo strategijos ir stiliai, taikomi mokykloje, visada turi būti rūpestingai parinkti, atsižvelgiant į mokinių amžių, turimą patirtį, gebėjimus. Pastaruoju metu ypač akcentuojamas ne tiek teorinių žinių įgijimas, kiek gebėjimų taikymas praktikoje. Geografijos dalykas labiausiai integruotas iš visų mokomųjų dalykų mokykloje. Mokant moksleivius atlikti tiriamuosius darbus, parengti geografinius projektus, visada prireikia daugumos kitų mokykloje dėstomų dalykų žinių. Todėl labai svarbi dalykinė integracija, ji leidžia atrinkti svarbiausias įvairių dalykų žinias, pasiekti optimaliausią ugdymo rezultatą. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the possibilities and advantages of geography integration trying to develop the educational process in a secondary school. Every teaching strategy style must always be carefully selected, paying attention to students' age experience and abilities. Recently, abilities' use in practice is more emphasized than theoretical knowledge. Geography is the most integrated subject at school. The majority of other subjects' knowledge is needed in teaching how to do geography projects and research works. Therefore, subject integration is very important. It allows to select the most important various subjects knowledge and get the most optimal result. [From the publication]

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Related Publications:
Dalykų integracija skatina mokymosi motyvaciją / Zosė Aškinienė, Giedrė Kvietkauskienė. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. 2009, 15, P. 12-21.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47054
Updated:
2021-02-25 09:59:25
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: